Fully Responsive

With Richer you do not need to worry about how your site will look on a particular screen size. We cared about that for you and made our theme fully responsive. It means your website will automatically adapt to screen size.

Retina Ready

If you want your site to look same great on high resolution displays - Richer is a great choice! All of the included images here are 100% Retina Ready and will look fantastic on the devices like iPhone, iPad or MacBookPro Retina.

Tons of Shortcodes

There are so many shortcodes included in our theme, check out Shortcodes menu in our demo and see that! You will find anything you need to create your page layout from this variety of shortcodes.

Gizlilik Sözleşmesi

Yazılım ve İnternet Hizmetleri Sözleşmesi

Şirket: Argeset Dan. San. Ltd.Şti. ("ARGESET" olarak anılacaktır.)

Müşteri: Argeset Dan. San. Ltd.Şti. Üzerinden Hizmet ve/veya Ürün Alan Kişi / Kuruluş aşağıda belirtilen hükümler uyarınca taraflar arasında anlaşmaya varmışlardır.

Tanımlar

1. "SetCRM MAYA", Argeset'in geliştirdiği internet sunucuları üzerinde çalışan E-Şirket çözümüdür.

2. MÜŞTERİ'nin Argeset tarafından istenen şekil ve nitelikte, SetCRM MAYA E-Şirket ürününe müşteri tarafından yerleştirilmek üzere elektronik ortamda bulundurmak için sağladığı ve üretilmiş olarak hazır bulunan her türlü doküman, grafik, resim dosyasına 'Konu Materyalleri' adı verilir.

3. KONU MATERYALLERİ 'nin Internet üzerindeki sunucu bir bilgisayar sistemine yerleştirilip erişime olanak tanınması olayına 'Barındırma yada Hosting' denir.

Hizmet ve Yükümlülükler

1. Argeset sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar Müşteri'ye aittir. Argeset yükümlü değildir.

2. Argeset, Müşteri'nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den, doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorunlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteri'ye aittir.

3. Argeset, Müşteri'nin her türlü verisini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar Müşteri, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Argeset taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Argeset anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

4. Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, erotizm, vahşet, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde Argeset sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri'ye aittir. Argeset, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

5. Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Belirli ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, Argeset, Müşteri'nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.

6. Argeset, yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür.

7. Argeset sunucularını kullanarak 3. şahıslara ücretsiz hizmetler (e-mail, sayaç, form, top-site, anket vb. programlar) veremez ve verilen servisleri kötüye kullanamaz. Argeset, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.Uğradığı zarardan dolayı Tazminat hakkını saklı tutar.

8. Müşteri kesinlikle spam e-mail gönderemez. İnternet kullanıcılarını dil, sıklık yada dosya boyutu açısından rahatsız edecek e-mailler yollayamaz. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam e-mailleri yollayamaz. Aksi uygulama sonucu oluşacak zarardan dolayı Tazminat hakkını saklı tutar.

9. Müşteri kesinlikle Argeset sistemlerini diğer İnternet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde Argeset sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde ve uygulamalarda bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir): Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, e-mail bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Argeset bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir. Uğradığı zarardan dolayı Tazminat hakkını saklı tutar. Müşteri kesinlikle Argeset sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve Network kaynakları), Argeset’in diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda Argeset müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktirde Argeset sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

10. Argeset SetCRM MAYA kullanımıyla ilgili(İstanbul Dışında ise uzak masa üstü bağlantısı ile)1 saat ücretsiz eğitim verecektir. Bunun dışında ki eğitim taleplerinden ücret isteme hakkını saklı tutar.

11. Argeset SetCRM MAYA'ın kullanımından doğabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

12. "SetCRM MAYA" içerik yönetimi vb. uygulamaları ile kişiselleştirilebilir bir ürün olduğundan, ürünün tüm içeriğinden müşteri sorumludur. İnternet hizmetleri için geçerli olan maddeler aynen geçerli olacaktır.

13. Argeset, müşteri kullanımının sürekliliği için gerekli servisi vermekle yükümlüdür. Fakat internet hizmetinde ve/veya sunucularda oluşan teknik hatalar ile Argeset’in kontrolü dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

14. Argeset, hizmetlerinin fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerinin yanında Argeset’in www.setcrm.com, www.maya.setcrm.com,www.argeset.com,www.yardim.setcrm.com adresinden ulaşılabilen ve Argeset tarafından tek taraflı olarak, önceden bildirmeksizin güncellenebilen servis kurallarını belirli dönemlerde mutabık kurallara aynen riayet etmekle mükelleftir. Aksi halde, hiçbir maddi ve/veya manevi talep de bulunamayacağı kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. Müşteri; Argeset’in KONU MATERYALLERİ'nin BİLGİ ve BELGELERİN üretilmesine hiçbir katkısının bulunmadığını ve söz konusu içerik hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. SetCRM MAYA içerisine yerleştirilecek Konu Materyallerin üretilmesi Bilgi ve Belgelerin yerleştirilmesi tamamen müşteriye ait olacaktır. Ancak Argeset Hizmet ve Yükümlülükler 1.12. de belirtildiği gibi SetCRM MAYA için 2 saat eğitim vermekle yükümlüdür. Eğitim uzaktan online sistemler yardımı ile yapılacaktır (bunlar Team Viewer , RDC vb.)

Genel Hükümler

1. Borçlar kanununda zorunlu neden olarak tarif edilen haller Zorunlu Nedenler (Force Major) olarak kabul edilecektir. Zorunlu Nedenler dolayısıyla sözleşmede belirlenmiş olan yükümlülüklerini yerine getiremeyecek ya da yerine getirmede gecikecek olan taraf, zorunlu nedenin ortaya çıkmasından itibaren mümkün olan en kısa sürede diğer tarafa yazılı olarak tebliğ edecektir

2. Taraflar, Borçlar kanununda zorunlu neden olarak tarif edilen haller dolasıyla sözleşmeyi feshetme ve/veya sözleşmenin uygulanmaması ya da gecikmesi nedeniyle uğradıkları zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır. Zorunlu Nedenlerin sona ermesinden sonra sözleşmenin uygulanmasına devam edilecektir. Ancak şartlar iki 2(iki) ayı aşan bir sürede son bulmamışsa, taraflar iyi niyetle durumu değerlendirerek birlikte fesih kararı alabilecektir.

3. Argeset olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılıkta ve işlerlikte bir servis verecektir, bununla beraber gecikmelerden doğabilecek bilgi kayıplarından, veya MÜŞTERİ'den kaynaklanan hatalı iletimlerden, Argeset'in kontrolü dışındaki arızalardan dolayı Argeset sorumlu tutulamaz.

4. Müşteri, Argeset ile gerçekleştireceği işlemlerde Argeset'e gitmeden ve işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için e-mail, faks veya telefon ile talimat vermeyi ve Argeset tarafından kendisine yapılacak bildirimlerin e-mail, faks veya telefon ile yapılmasını kabul eder.Telefon ile yapılan acil bildirimlerin mail ile teyit edilmesi beklenir.Müşteri'nin Argeset ile Internet üzerinde yapacağı her türlü işlemler, sözleşmeler, ile bunlara ilişkin her türlü talimatlar işbu sözleşme kapsamındadır.

5. Müşteri, e-mail, faks veya telefon ile (Telefon ile yapılan acil bildirimlerin mail ile teyit edilmesi beklenir ) talimat iletilmesi ve bildirimlerin yapılmasından doğacak bütün sonuçları peşinen kabul etmiştir. Müşteri, Argeset’in işbu Sözleşme ile kendisine sağladığı kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir. Müşteri'nin Argeset’e talimat iletmede kullanacağı ve Argeset’in bildirimlerini yapacağı e-mail adresi, faks numarası, ve telefon numarası, Argeset’e bildirdiği şekilde olup doğruluğunu taahhüt eder. Değişiklik olduğu takdirde, Müşteri yeni numaraları derhal Argeset'e bildirecektir.

6. Argeset, Müşteri'nin e-mail ile talimatını aldığında talimatın gereğini yerine getirecektir. Ancak, Argeset sistemsel sorun oluşacağını düşündüğü müşteri talimatlarını yerine getirmekten imtina etme hakkını saklı tutar.

7. Argeset'ın ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden Müşteri, ispat külfeti altındadır.

8. Müşteri, işbu Sözleşmenin uygulanmasında ve Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Argeset'ın defter kayıt ve belgelerinin, bilgisayar kayıtları ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtlarının, faks sistemiyle gönderilen talimat örneklerinin Argeset ile Müşteri arasındaki ilişkilerde müstenit aranmaksızın teyit edilmiş olsun veya olmasın kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan eder.

9. Müşteri ürün veya hizmeti internet üzerinden aldığında sözleşmenin taraflar arasında imzalanmasına gerek yoktur. Ürün ve/veya Hizmet alımı esnasında sözleşmeye onay vermesi yada kullanıcı oluşturarak Ürün ve/veya Hizmeti kullanmaya başlaması, e-mail gibi elektronik ortamda teyit edilmesi yada kullanıyorsa elektronik imza ile onaylaması sözleşmenin tüm hükümlerini kabul ediyor anlamına gelecektir.

Süre

İşbu sözleşme, 1 (bir) yıl için geçerlidir. İşbu sözleşme, hizmetin yenilenmesi ve tercih edilen döneme ilişkin hizmet bedellerinin ödenmesini müteakip söz konusu dönem için uzamış sayılacaktır.

Fesih Hakkı

Argeset, Müşteri'nin işbu Sözleşme konusu sorumluluk ve yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve/veya gereği gibi yerine getirmediğini tespit ettiği takdirde, her zaman bir süreyle bağlı olmaksızın Sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak Müşteri'ye bildirimde bulunmak suretiyle feshetmeye, hizmeti durdurmaya veya askıya almaya yetkilidir. Tarafların Tebligat Adresi Müşteri tüm tebligatlar için Argeset'e bildirdiği adresini kanuni ikametgah olarak kabul ettiğini beyan ile, bu Sözleşmenin akdinden sonraki adres değişikliklerini Argeset'e derhal bildireceğini, bildirmediği takdirde, eski adrese yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder. İşbu sözleşme nedeniyle tarafların e-mail kullanarak birbirlerine yapacakları her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-mail'in gönderici tarafından yollanmasından bir gün sonra karşı tarafa ulaştığı kabul edilecektir. Taraflar, bu husustaki her türlü itirazlarından peşinen feragat ederler. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri Bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

Uygulanacak Hükümler

İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler uygulanacak olup, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise; ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Taraflar işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Argeset'ın defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının H.U.M.K. 287. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen Argeset kayıtlarının usulüne uygun tutulduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Gizlilik

Müşteri, kendisine iletilen özel bilgileri (özel bilgi; tarafların ve/veya sözlü elektronik formatta birbirlerine ilettiği her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program, finansal bilgi ve hedefler, veri, know-how, tasarım, yazılım, müşteri listesi ve benzeri belgeleri içerir.) hiçbir şekilde başka amaçla kullanmayacak, dağıtamayacak, üçüncü kişilere aktaramayacaktır. Özel bilgiler. Müşteri tarafından gizli tutulacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemleri alacaktır. Aksi takdirde doğacak zararın tazmini esastır. İşbu sözleşmenin feshi halinde dahi bu madde yürürlükte kalacaktır.

Hizmet Şartları

Müşteri hizmet şartlarını ve buna uygun olarak yapacağı ödemelerinin şeklini, Argeset tarafından müşteriye gönderilen ve/veya Argeset'in"www.setcrm.com,www.maya.setcrm.com,www.argeset.com,www.yardim.setcrm.com " adresindeki sitesinde satın alma, hizmet uzatma veya yenileme anında beyan edilen yöntemlerden birini seçmek suretiyle belirleyecektir

TurkeyEnglish