Fully Responsive

With Richer you do not need to worry about how your site will look on a particular screen size. We cared about that for you and made our theme fully responsive. It means your website will automatically adapt to screen size.

Retina Ready

If you want your site to look same great on high resolution displays - Richer is a great choice! All of the included images here are 100% Retina Ready and will look fantastic on the devices like iPhone, iPad or MacBookPro Retina.

Tons of Shortcodes

There are so many shortcodes included in our theme, check out Shortcodes menu in our demo and see that! You will find anything you need to create your page layout from this variety of shortcodes.

Analitik CRM Çözümleri

Analitik CRM - Analitik CRM Uygulamaları - SetXRMANALİTİK CRM

SetXRM analitik CRM çözümü için 3 farklı sistem oluşturmuştur, bu sistemler içerdeki veriler üzerinde çalışıp farklı pazarlama yaklaşımları sunmaktadır. Temel amaç, müşterileri iyi analiz ederek, segmentlere ayırıp onlara göre aksiyon belirlemektir. Bu analiz sonuçlarında; gerçekleştirilen faaliyetlerin, gerekli hedef müşteri kitlesine ulaşıp ulaşmadığı tespit edilir ve uygulanan satış ve pazarlama stratejilerinin doğruluğu sorgulanabilir. SetXRM analitik CRM için aşağıdaki servisler çalışmaktadır.

Tahminleme Servisi : Analitik CRM Servislerinden en önemlisidir. Bu servisin amacı bir önceki dönemde geliştirilmiş olan, sınıflandırma algoritmalarına dayanarak tahminleme süreçlerinin gerçekleştirilmesidir. Bu aşamada tahminleme servisi içerisinde karar ağacı algoritması kullanılarak oluşturulan ağacın üzerinde dolaşılarak yeni gelen müşterilerin daha önceden belirlenmiş olan sınıflardan hangisine uyduğu tahmin edilebilecektir. Decision Tree (karar ağacı) algoritması, eldeki müşteri verilerinden faydalanarak bir karar ağacı oluşturur. Karar ağacının kök ve ara nodlarında müşteri özellikleri ve yaprak nodlarında ise sınıflar bulunur. Yeni gelen bir müşterinin bilgileri ile ağaç üzerinde dolaşılarak bu müşterinin hangi sınıfa ait olduğu tahmin edilebilir. Karar ağacı algoritması kategorik veriler üzerinde çalışmaktadır. Bu sebepten elimizdeki sürekli veriler kategorize edilerek karar ağacı oluşturma servisine gönderilmelidir.

Müşteri Skorlama: Analitik CRM uygulamalarında, RFM (Recency, Frequency, Monetary) skorlama servisi, müşterileri son alışveriş tarihi, alışveriş sıklığı ve miktarına bakarak, bir müşteri skorlaması yapmaktadır. Bu skorlama müşterinin sadakatini ölçmede kullanılabilecektir. En yüksek RFM skoruna sahip olan müşteriler, firmanın promosyonlarına ve pazarlama kampanyalarına cevap verme olasılığı en yüksek müşterilerdir.

N Katlamalı Validasyon Servisi Analitik CRM uygulamasında N katmanlı Doğrulama (validasyon) servisi, geliştirilen kümeleme algoritmalarının başarısını ölçmek için kullanılmıştır. Servisten, katlamalı doğrulama (n-fold validation) tekniği kullanılmıştır. N sayısı metotlara parametre olarak gönderilmektedir. Bu sayı veri setinin kaça bölünerek doğrulama işleminin uygulanacağını belirtmektedir. Servisten ise yöntemin gönderilen veri seti ve n sayısına bağlı olarak başarı yüzdesi döndürülmektedir.

TurkeyEnglish