Fully Responsive

With Richer you do not need to worry about how your site will look on a particular screen size. We cared about that for you and made our theme fully responsive. It means your website will automatically adapt to screen size.

Retina Ready

If you want your site to look same great on high resolution displays - Richer is a great choice! All of the included images here are 100% Retina Ready and will look fantastic on the devices like iPhone, iPad or MacBookPro Retina.

Tons of Shortcodes

There are so many shortcodes included in our theme, check out Shortcodes menu in our demo and see that! You will find anything you need to create your page layout from this variety of shortcodes.

İş Akışları Yönetimi

İş Akışı ve Görev Takibi Süreç Yönetimi Yazılımı - SetXRMİş Akışları ve Görev Takip Yazılımı

SetXRM iş akışları yönetimi ile şirketlerin tüm iş süreçlerini oluşturup takip edebilirsiniz. Tüm iş süreçleri, iş akışları, onaylar, geri bildirim ve kontrol süreçleri, kullanılan formların tanımlanması, onayları, içerikleri aksiyon türleri sistem üzerinde tanımlanabilir. Birbiri ile olan ilişkiler tanımlanır. Örneğin, satış yapılan ürünün satın alınmasının otomatik oluşturulması, servis sonrası destek formunun açılması gelen arıza ve şikayetlerin şirket içinde ilgili birimlere aktarılması, çözüm yöntemlerinin belirlenmesi geri bildirimlerin planlanması sistem üzerinden yapılabilmektedir.

İş akışlarını kurgularken en önemli konulardan birisi görev yönetimi ve denetimidir. Sistem aynı zamanda ISO 9001:2008 , ISO 17025 doküman yönetim sistemlerini de desteklemektedir.

SetXRM üzerinde aşağıdaki modüller için iş akışları oluşturulmuş ve kullanıma hazırdır. Müşteri ve ilgili kişi yönetimi, aday müşteri yönetimi, görev yönetimi, randevu yönetimi, eğitim yönetimi, çağrı yönetimi, gelen giden gönderi yönetimi, araç parkı ve hareketleri yönetimi, arıza ve şikayet yönetimi, sosyal medya pazarlama yönetimi, satış yönetimi, teklif yönetimi, sipariş yönetimi, satış fatura talep formu, sipariş teyit formu, satış sevkiyat formu, kampanya yönetimi, proje yönetimi, ihale yönetimi, aktivite yönetimi, sözleşme yönetimi, arz ve talep yönetimi, satın alma yönetimi, talep yönetimi, satın alma sipariş yönetimi, tedarikçi değerlendirme yönetimi, kaynak yönetimi, doküman yönetimi, evrak akış yönetimi, ürün yönetimi, yedek parça yönetimi, personel sicil yönetimi, demirbaş yönetimi, tamir bakım yönetimi, hizmet yönetimi, dervis yönetimi, periyodik bakım yönetimi SetXRM iş akışları için temel girdiler ve çıktılar aşağıdadır:

İş tanımı, aksiyon, uygulayacak kişi veya bölüm, etkilenecek kişi veya bölüm, etkilenecek diğer bölümler veya kişiler, çıktılar ne şekilde olacak? ( email, SMS, doküman, ürün olabilir), akışın süresi, etkilenecek dış kaynaklar, görev yönetimi, süreçlerin temel amaç ve hedefleri, şirkete sağlayacağı katkı, kalite sistemleri ile ilişkisi, diğer süreçler ile entegrasyonu, diğer kurum veya kuruluşlar ile entegrasyonu son olarak Türkiye ve Dünya ile entegrasyonu ne şekilde sağlanmalıdır.

TurkeyEnglish