Fully Responsive

With Richer you do not need to worry about how your site will look on a particular screen size. We cared about that for you and made our theme fully responsive. It means your website will automatically adapt to screen size.

Retina Ready

If you want your site to look same great on high resolution displays - Richer is a great choice! All of the included images here are 100% Retina Ready and will look fantastic on the devices like iPhone, iPad or MacBookPro Retina.

Tons of Shortcodes

There are so many shortcodes included in our theme, check out Shortcodes menu in our demo and see that! You will find anything you need to create your page layout from this variety of shortcodes.

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama Modülü ve Satış Yazılımı - SetXRM CRM YazılımlarıPazarlama Yazılımı

SetXRM CRM Pazarlama Modülü şirketiniz için yapacağınız tüm pazarlama fonksiyonlarını kapsar. Geliştirilen modül ile: Aday Müşteri Yönetimi, Yalın Kampanya Yönetimi, İnteraktif Merkezi Pazarlama, Harici Liste Yönetimi, Çoklu Kanal Yönetimi, Ticari Promosyon Yönetimi, Sosyal Medya Yönetimi, Segmentasyon gibi alt başlıklar oluşturabilirsiniz.

SetXRM Aday Müşteri Yönetimi, talep oluşturmayı geliştirmeye ihtiyacı olan pazarlama yöneticilerinin daha yüksek kazanç sağlarken bir yandan da fırsatlara ve pazar bilgilerine ilişkin görünürlük sağlamak üzere pazarlama, satış ve satış öncesi süreçleri arasındaki entegrasyonu sağlamasına yardımcı olur.

SetXRM Yalın Kampanya Yönetimi de yeni bir pazarlama planı oluşturulur, bunun için sırası ile; pazarlama planı, pazarlama takvimi, müşteri segmentasyonu, bireysel e-postalar, harici liste yönetimi, kampanya yürütme, kampanya analizi gibi alt modüller oluşturulur.

SetXRM İnteraktif Merkezi Pazarlama Modülü ile tele marketing, telesales operasyonlarını yapabilirsiniz. SetXRM ile tele satış, tele pazarlama ve müşteri hizmetleri ve desteği için bir işbirliği ve iletişim platformuna sahip olursunuz. Müşterileriniz sizinle ne şekilde iletişime geçiyor olurlarsa olsunlar, operatörleriniz (agent) taleplerini kısa sürede ve tutarlı biçimde yerine getirebilirler. SetXRM etkileşim merkezi, yöneticilerinin ve operatörlerinin tüm müşteri etkileşimlerine erişmesine olanak tanıdığı için müşterilerin kazanımı ve müşterilerle uzun süreli çalışma hedeflerini şirketin gelir ve gider hedefleriyle uyumlu hale getirebilirsiniz.

SetXRM Harici Liste yönetimi için, dış kaynaklardan (iş ortaklarından, pazarlama firmalarından, daha önceki aktivite , fırsat listelerinden, anketlerden) elde edilen veriler segmentlere ayrılarak hedefler doğrultusunda telemarketing yapılarak fırsat oluşturmaya yarar. Buradaki fırsatlar satışa veya sözleşmeye dönme oranında çalışmanın başarı performansı ölçümlenir.

SetXRM Çoklu Kanal Yönetimi günümüz pazarlama araçları ile yapılmakta olup bunların tek bir modül altında yönetilmesi mümkündür. Günümüz pazarlama araçlarından internet, mobil cihazlar, TV, sosyal medya, dergi ve gazeteler, bayiler, zincir mağazalar, self servis kiosklar, çağrı merkezleri ve iş ortakları aracılığı ile yapılabilir.

TurkeyEnglish