Fully Responsive

With Richer you do not need to worry about how your site will look on a particular screen size. We cared about that for you and made our theme fully responsive. It means your website will automatically adapt to screen size.

Retina Ready

If you want your site to look same great on high resolution displays - Richer is a great choice! All of the included images here are 100% Retina Ready and will look fantastic on the devices like iPhone, iPad or MacBookPro Retina.

Tons of Shortcodes

There are so many shortcodes included in our theme, check out Shortcodes menu in our demo and see that! You will find anything you need to create your page layout from this variety of shortcodes.

Dinamik Raporlama

Dinamik Raporlama Yazılımı - SetXRM CRM YazılımlarıDinamik Raporlama

SetXRM Dinamik Raporlama özellikleri sayesinde müşterilerin kendi istekleri doğrultusunda her türlü raporu geliştirmesine imkân vermektedir. Geliştirilmiş raporlama seçenekleri ile müşteriler rapor ve Dashboardlarını kendileri oluşturabilmektedir. Oluşturulan raporlar, yetki doğrultusunda kullanılabilmektedir. Sistem üzerinden oluşturulan raporlar pivot table mantığı ile dışarı alınmakta bunlar üzerinde istenilen grafikler oluşturabilmektedir.
Aynı zamanda zamanlanmış olarak rapor oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu raporların ilgili kişilere mail ile gitmesi sağlanmaktadır. Raporlarda istenen modül birbiri ile ilişkilendirilip istenen kriterlere göre sıralanması ve filtreleme yapılabilmektedir. Oluşturulan raporlar; Excel,Word,PDF,TXT gibi formatlarda dışarı alınmaktadır.

SetXRM üzerinde listeleme, raporlama veya batch işlemler olarak üç tip bilgi sorgulama imkanı vardır. Listeleme her özel nesne veya bağlı nesne gruplarına ait kayıtların yetki bazında, istenilen formatta, istenilen kriterlerde listelenmesini sağlar. Listelenen bu kayıtlar istenir ise, excel, Word, pdf veya txt formatına aktarılabilir. Bunu her kullanıcı yapabilir. ( Örnek: Ahmet beyin aktiviteleri, Mehmet beyin son bir haftalık satışları v.b. ).

SetXRM ikinci raporlama aracı Batch raporlama olup burada daha kapsamlı ve veri madenciliği boyutunda verilerin analiz edilerek, raporlanması mümkündür. Bu tip raporların çalışma saatleri gece saatleri olarak seçilir, hazırlanan raporlar kimlere hangi formatta mail atılacak ise bunlar planlanır. Batch işler gece çalışır ve sonuçları ilgili kişilere mail atar. (Örnek: Son üç aylık ürün bazlı firma satışları, aylık ve satış elemanlı bazlı satışlar, ürün bazlı karlılık raporu v.b.)

SetXRM raporlama modülü’ nde kullanıcılar yetkileri doğrultusunda raporlar hazırlayıp bu raporları sistem üzerinden kayıt edip istedikleri zaman alabilmektedirler. Hazırladıkları bu raporlar DASH board olarak da kullanılabilmektedir, online bilgi sorgulaması sonucu oluşmaktadırlar. (Örnek: XX müşterisine ait satışlar, kendime ait hedef ve performans raporlarım, aktivite bazlı satış özet raporlar, pipeline performans raporu v.b.). Bu raporlar için kullanıcılar 3 saat eğitim alması gerekiyor.

TurkeyEnglish