Fully Responsive

With Richer you do not need to worry about how your site will look on a particular screen size. We cared about that for you and made our theme fully responsive. It means your website will automatically adapt to screen size.

Retina Ready

If you want your site to look same great on high resolution displays - Richer is a great choice! All of the included images here are 100% Retina Ready and will look fantastic on the devices like iPhone, iPad or MacBookPro Retina.

Tons of Shortcodes

There are so many shortcodes included in our theme, check out Shortcodes menu in our demo and see that! You will find anything you need to create your page layout from this variety of shortcodes.

Elektrik ve Elektronik Sektörü İçin CRM Uygulamaları

elektrik elektronik sektörü için crm

Elektrik ve Elektronik Sektörü İçin CRM Uygulamaları- SetXRM

Elektrik ve Elektronik sektörüne yönelik CRM uygulamalarına satış öncesi den başlayıp satış sonrası süreçlerin tümünü kapsayacak şekilde planlanmalıdır. Burada müşteri son kullanıcı değil, kurum veya kuruluşlardır. Elektronik malzemesi ihracat, ithalatı ve servis hizmeti veren, firmalar için CRM programı özellikle; adres defteri, çağrı merkezi, satış yönetimi, ithalat ve satın alma yönetimi, ürün yönetimi , servis yönetimi ve doküman yönetimi modülleri içerir.

Adres Defteri

Elektronik CRM’de; firma, müşteri, kişi, fırsat uygulamalarını kendi iş süreçleri doğrultusunda tanımlayıp takip edebilirsiniz. Elektronik CRM uygulamalarında firma bilgilerine ait her türlü detay tutulabilir ve tek noktadan firmaya ait,  satışlar, aktiviteler, randevular, teklifler satılan ürünler, e-mailler takip edilebilir. Bir firmaya birden çok kişi tanımlanabilir. CRM uygulamasının müşteri ile ilgili iletişim noktası adres defteri olduğu için buradaki bilgiler güncel ve doğru olmalıdır.  Müşterilerin şikayetleri, talepleri ve önerileri de bu modül altında takip edilir.

Çağrı Merkezi

Elektronik CRM uygulamalarında, çağrı merkezi uygulaması, şirketin tüm iletişim noktalarının olduğu noktadır. Bu uygulamada gelen ve giden çağrılar, gelen ve giden gönderiler, toplu mail ve SMS işlemleri,  görev ve randevu takipleri yapılmaktadır. Gelen ve giden çağrılar santral IVR entegrasyonu ile entegre çalışmakta, gelen gönderide evraklar tarayıcıdan taratıp ilgili kişinin onayına gönderilir. Evraklar sistem üzerinden takip edilir. İş süreçlerinin başlangıç noktası çağrı merkezidir.  Gelen çağrıdan başlayan iş süreci ilgili birime görev veya randevu oluşturarak başlar ve iş bitinceye kadar sistem üzerinden takip edilebilir.

Satış Yönetimi

Elektronik CRM satış yönetimi, fırsattan başlayıp sevkiyat aşamasına kadar devam eder.  Fırsat, aktivite, teklif, sipariş, sözleşme ve sevkiyat, sözleşme satış modülü altında takip edilir. Teklif oluştururken ,müşteri bazlı fiyat seçilebilir, farklı döviz birimlerinde ürünler tek bir para birimine çevrilebilir. İstenirse aynı teklifte gruplama yaparak faklı para biriminde teklif oluşturulabilir, daha önceden teklif edilmiş fiyatlar veya satış fiyatları teklif sırasında gözlemlenebilir. Teklif istenildiği kadar revize edilir, her revizyon saklanır. Teklifin her aşamasında istenirse mail atılıp görev oluşturulabilir . Yapılan işlem sözleşmeye bağlı bir satış ise sözleşmesi sistem üzerinden oluşturulup sevk işlemleri ona bağlı yapılır.

İthalat ve Satın Alma Yönetimi
Elektronik CRM satın alma süreçleri, talepten veya satıştan başlar. Satışı yapılan ürünler stokta yok ise, sistem otomatik satın alma talebi oluşturur. Talepler ilgili birime gider, onaylanan miktarlar için tedarikçilerden teklif istenir, uygun teklifler sisteme girilir yönetici onayına sunulur, onaylanan fiyatlar ile satın alma siparişleri oluşturulur, siparişlerde geliş tarihi, ödeme koşulları teslim miktarları belirtilir. Bu bilgiler ilgili olan herkes tarafından  (müşteriler dahil) görüntülenebilir. Ürün kabulü yapılınca, ilgili birime müşteriye sevk için görev oluşturulur.  Elektronik CRM’ ın satın alma süreçlerinin her aşamasında doküman üretip ilgili birime gönderilebilir.

Ürün Yönetimi

Elektronik CRM de,  ürün ve yedek parça yönetimi önemli bir yer tutar. Satılan ürünlerin ve onlara bağlı yedek parçaların temini, seri no veya seri lot ile takibi sistem üzerinden rahatlıkla yapılabilir. Ana ürünler belirleyip bunlara ait yedek parçalar tanımlanabilir, bir ürünün yedek parçaları veya bir yedek parçanın kullanıldığı ana ürünler Elektronik CRM den takip edilebilir. Ürünlerin teknik özellikleri, resimleri, dinamik set edilen özellikleri tek kart üzerinden takip edilebilir.

Servis Yönetimi

Elektronik CRM servis yönetimi,  satış sonrası destek verilecek ürünler,  için planlanmış olup periyodik bakım, montaj, arıza takip, müşteri şikayetleri gibi alt modüller ile birlikte çalışır. Servise gelen her istek için bir çağrı açılır. Satılan ürünlerin montajları merkez veya bayilere iş emri oluşturularak yapılır. Cihaz arıza veya şikayetleri alınır onlar için iş emri oluşturulur, servis personellerine atanır, ürün merkeze gelmiş ise kabul esnasında barkot basılır, ürün barkot ve ona bağlı çağrı numarası ile takip edilir.  Ürünün garanti süresi, garantiden değişmiş ise yeni ürünün garanti süresi,  değişen parçalar, yapılan işlemler, kimin tarafından ne zaman yapıldığı, beklenen işler veya yedek parçaların tedarik süreleri gözlenebilir.  Servis süreçlerin tümü çağrı numarası ile takip edilebilir.

Doküman Yönetim

Elektronik CRM doküman yönetimi, diğer sektörlerdeki gibi şirket içinde dolaşan tüm dokümanların kalite yönetimi çerçevesinde dolaşmasını sağlar. Sistem klasör bazlı, bölüm bazlı veya grup bazlı tanımlanıp yetkilendirme istenilen biçimde yapılabilir. Dokümanlara okuma, yazma, değiştirme, silme gibi yetkiler gruplara veya kişilere verilerek sağlanır. Aynı zamanda  sisteme yüklenen dosyaların sistem üzerinden onay süreçleri takip edilebilir ve yetkiler doğrulusunda her noktada mail atılabilir.

TurkeyEnglish