Fully Responsive

With Richer you do not need to worry about how your site will look on a particular screen size. We cared about that for you and made our theme fully responsive. It means your website will automatically adapt to screen size.

Retina Ready

If you want your site to look same great on high resolution displays - Richer is a great choice! All of the included images here are 100% Retina Ready and will look fantastic on the devices like iPhone, iPad or MacBookPro Retina.

Tons of Shortcodes

There are so many shortcodes included in our theme, check out Shortcodes menu in our demo and see that! You will find anything you need to create your page layout from this variety of shortcodes.

Hizmet Sektörü İçin CRM Uygulamaları

hizmet sektörü

Hizmet Sektörü İçin CRM Uygulamaları- SetXRM

Hizmet Sektöründe CRM uygulamaları iş süreçlerinin kontörlü için olmazsa olmaz uygulamalardır. Hizmet sektörü CRM için, adres defteri, çağrı merkezi, hizmet yönetimi,  kaynak  yönetimi, insan kaynakları yönetimi modülleri gereklidir. 

Adres Defteri

Hizmet sektörü CRMleri tüm müşteri kayıtlarının tutulduğu modüldür.Bu Modülde tek bir tuş ile müşteri ve kişilerine bağlı; e-mail, çağrı, gönderi, verilen hizmet, aktiviteler, dokümanlar, teklifler görüntülenebilir. Müşterinin temel bilgileri bu modülde tutulduğu için iletişim bilgilerinin güncelliği önemlidir. Adres defteri altında ayrıca eğitim ve araç takibi modülleri de eklenebilir.

Çağrı Merkezi

Hizmet Sektörü CRM in en önemli aracıdır.  Bu uygulama altında gelen giden çağrı, gelen giden gönderi, toplu e-mail, toplu SMS, katalog gönderimi, IVR veya santral entegrasyonu mevcut olmalıdır. Çağrı merkezi modülü bazen bir çağrı merkezi yazılımı ile entegre çalışır, bazen şirket içinde doğrudan santrale bağlı çalışır. Şirket içindeki tüm telefon ve doküman akışı bu modül ile yönetilir.

Hizmet Yönetimi

CRM uygulamaları çok önem arz eder. Şirketin sunduğu hizmetleri, bunların ilgili olduğu sektörlere sunumu, yapacağı pazarlama çalışmaları ve bunların müşteriye ulaşıp sonuçlarının değerlendirilmesi bu çalışmalar sonucunda gelen verilere bağlı hizmet şekli, yönteminin değişip değişmeyeceği karar veren, hizmet yönetimi modülüdür. Hizmet yönetimi Modülü aktivite, teklif, sipariş, iş emri, işi tamamlama, faturalama, tahsilat gibi tüm süreçleri takip eder. İş süreklilik arz eden işler ise onlara ait sözleşmeler de bu modül altında takip edilir. Hizmet modülünde verilecek hizmetlerin tanımı, yapılış şekli varsa, alternatif hizmetleri oluşturulur.

Kaynak Yönetimi

Hizmet sektörü CRM uygulamalarında yönetilmesi en zor bölümdür. Bu neden ile iyi analiz edilip kurgulanmalıdır. Bu sektörde kaynak insan gücüdür, insanların iş yapma kapasitesi, becerileri, işi zamanında bitirebilmeleri kolaylıkla ölçümlenip verilerin işlerin süreleri tam doğru olarak hesaplanamayabilir. Bunun için kaynak yönetimi modülde geliştirilecek, algoritmalar ile mevcut kaynakların iş yapma potansiyellerini doğru hesaplayabilecek bir kurgu oluşturup müşterilere verilen hizmetin zamanında ve kaliteli olarak yapılması sağlanır. Bu modülde hizmetlerin ve bu hizmetleri verecek personelin özellikleri bir biri ile eşleştirilir.

İnsan kaynakları yönetimi

Hizmet sektörü CRM uygulamalarında gerekli modüllerindendir. Hizmetlerin insanlar ile verileceğini düşünürsek şirketimizde çalışan kişilerin, tüm bilgileri tek kaynaktan yönetecek şekilde bir modül gereklidir. Bu modül kişilerin özlük haklarını, eğitimlerini, izinlerini, sertifikalarını, maaş, avans v.s. gibi tüm bilgilerinin tutulduğu ve diğer modüller ile entegre çalışan bir modüldür. Bazı firmalarda bordro içinde de kullanılabilir. İnsan kaynakları modülü şirket içi CV bankası olarak kullanılır.

TurkeyEnglish