Fully Responsive

With Richer you do not need to worry about how your site will look on a particular screen size. We cared about that for you and made our theme fully responsive. It means your website will automatically adapt to screen size.

Retina Ready

If you want your site to look same great on high resolution displays - Richer is a great choice! All of the included images here are 100% Retina Ready and will look fantastic on the devices like iPhone, iPad or MacBookPro Retina.

Tons of Shortcodes

There are so many shortcodes included in our theme, check out Shortcodes menu in our demo and see that! You will find anything you need to create your page layout from this variety of shortcodes.

İhale ve Proje Yönetimi

SetXRM İhale Yönetimi ve CRM Proje Yönetimleri - SetXRMİhale ve Proje Yönetimi Yazılımı

İhale ve Proje Yönetim modülünde ihalenin ilana çıkış tarihinden ürün teslimatına proje bazlı bir ihale ise proje tamamlanıncaya kadar tüm süreçleri maliyetleri ile takip edebilirsiniz.

İhalenin temel bilgileri zeyilnameler, teminat mektubu takip formlarının otomatik basılması teklifin şartnamesinde belirtildiği gibi oluşturulması ihale karlılığının hesaplanması geçmiş ihalelerde rakip fiyatlarının analizi yapılabilir.

İhale modülünde iş süreçleri kısaca aşağıdaki gibi çalışır. İhale modülüne bilgiler manuel olarak, excel veya API entegrasyonu ile ilgili sitelerden yapılır. Bu ihaleler ilgili kişiler tarafından incelenir, girilecek veya girilmeyecek diye işaretlenir, girilecek olanlar için ilgili kişilere görev oluşturulup süreç başlatılır. Her şube ve birim kendi bölümü ile ilgili işleri belirtilen zaman içinde tamamlayıp sistem üzerinden yürütür. İhale sonuçlanınca, ihaleye katılan firmalar, verdikleri fiyatlar sisteme girilir. İhale kazanılmış ise sözleşmeye bağlı yapılacak sevkiyatlar planlanır ve yine sistem üzerinden takibi yapılır.

Sistem üzerinde geliştirilen, Proje Yönetim Modülü ile projenin ana adımları, alt adımları bu adımların süreleri bunlarda çalışacak kişiler, kullanılacak malzemeler malzemenin maliyetleri projenin anlık durumu takip edilebilir. Projenin anlık tamamlanma oranı, anlık maliyet, kalan iş miktarı online olarak takip edilebilir. Proje ile ilgili yapılan toplantılar, gönderilen e-mailler, gönderilen dokümanlar, yapılan sarf giderleri, konaklama ve ulaşım giderleri proje alt adımlarına bağlı olarak takip edilebilir. Proje başlangıcından sonuna kadar ürünlerin Keşif, proje, sevk, üretim ve iade miktarları adım adım takip edilebilir. Proje aynı anda birden çok noktada yürütülüyor ise her noktanın işlemleri ayrı ayrı takip edilebilir.

Proje ve ihale modülü sistem üzerindeki diğer modüller ile entegre çalışır. Özellikle görev yönetimi, planlı randevu yönetimi, aktivite yönetimi, iş süreçleri takibi, masraf girişi, gelen giden evrak yönetimi, ürün sevkiyatı, ürün kabul işlemleri ve finans yönetimi modülleri ile entegre olarak kullanılır.

TurkeyEnglish