Fully Responsive

With Richer you do not need to worry about how your site will look on a particular screen size. We cared about that for you and made our theme fully responsive. It means your website will automatically adapt to screen size.

Retina Ready

If you want your site to look same great on high resolution displays - Richer is a great choice! All of the included images here are 100% Retina Ready and will look fantastic on the devices like iPhone, iPad or MacBookPro Retina.

Tons of Shortcodes

There are so many shortcodes included in our theme, check out Shortcodes menu in our demo and see that! You will find anything you need to create your page layout from this variety of shortcodes.

İnşaat Sektörü İçin CRM Uygulamaları

insaat sektörü

İnşaat Sektörü İçin CRM Uygulamaları- SetXRM

İnşaat sektörüne yönelik CRM uygulamalarına satış öncesi ve satış süreçlerin tümünü kapsayacak şekilde planlanmalıdır. İnşaat ve yapı sektöründe CRM; fırsat, çağrı merkezi, pazarlama , satış ve doküman yönetimi modüllerini içerir. İnşaat projelerinin başlangıcı ile pazarlama planları oluşturulur, lansman ve hedef kitle belirlenir. Sosyal medya reklamları ile birlikte tanıtım ve satış çalışmaları başlar.

Fırsat Yönetimi

İnşaat sektöründe CRM için, fırsat yönetimi çok iyi kurgulanması gerekir. Planlama aşamasında projenin hangi müşteri segmentini hedeflediği, gelir ve gider tabloları, eldeki potansiyel müşteri bilgileri, onlara ulaşılacak yöntemler, sosyal medya araçlarının kullanım imkanları fırsat yönetimi altında yapılır. Projelerde hızlı satış süreçleri dikkate alınmalı ve gelişen günlük dinamiklere göre aksiyon planlanmalı. Fırsat adımlarını standart adımlar değil, daha belirgin ve kısa adımlar atılmalıdır. Rekabetin yoğun olduğu inşaat sektöründe ofise gelip satın alma yapmadan çıkan bir fırsat müşterinin geri dönme ihtimali düşüktür, onun için fırsatlar iyi yönetilmeli, Pipeline raporunda ilk kontakta 100 fırsattan 10 tanesi satışa dönmelidir.

Çağrı Merkezi

İnşaat sektöründe CRM uygulamalarında çağrı merkezi SMS, e-mail, telefon, sosyal medya iletişim olarak yapılmaktadır. CRM programı, bütün bu araçlar ile entegre bir şekilde çalışmakta, sisteme gelen ve giden tüm çağrılar geliş kanalına göre yönlendirilmekte ilgili müşteri temsilcisi müşteriye ait bilgi ve talepleri sisteme girerek, ne zaman aranacağını kaydetmektedir. Gün içinde bu kayıtlar incelenerek, müşteri profillerine göre daire önerileri hazırlanarak, geri arama yapılmaktadır. Satış için gelen ve giden tüm çağrılar çağrı merkezinde satış temsilcileri tarafından değerlendirilir.

Pazarlama

İnşaat sektöründe CRM pazarlama için çok önemli yer tutar. Projeye başlamadan önce yapılacak piyasa ve Pazar araştırmaları potansiyel müşterilerin nasıl, nerede ve hangi ödeme koşullarında daire taleplerinin olduğunun tespiti çok önemlidir. Geliştirilecek projede bu kriterler dikkate alınır ise, geliştirilen projenin müşterisi hazır konumda satış yapılacaktır. Pazarlama modülünde; mobil anket, sosyal medya iletişim, web sayfası entegrasyonu ile projenin görsellerinin tanıtımı, görsel ve yazılı basın, sosyal medya içinde Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, YouTube gibi araçlar kullanılabilir buradan çıkan sonuçlar da CRM üzerinden takip edilebilir.

Satış

İnşaat sektöründe CRM satış sürecinde son nokta olarak belirlenir. Fırsat ve pazarlama kanallarından gelen bilgiler satış ekibinde toplanır. Satış aşamasında proje ye ait tüm bilgiler sistem üzerinde tutulur. Projeye ait görseller, kat planları, teknik özellikler, iki ve üç boyutlu videolar, blok ve daire numaraları, dairelerin büyüklükleri ve fiyatları, satış fiyatları ve ödeme koşulları sistem üzerinden takip edilir. Satışı yapılmış menkuller satıldı diye sistemde işaret edilir, sistem üzerinden satışı yapılmış, kaparo alınmış, söz verilmiş, beklemede, tekrar aranacak gibi statülerde kayıtlar listelenir. Satış modülün de müşteri ile satış öncesi ve satış sürecindeki tüm görüşmeler kayıt edilir. Satış yapıldıktan sonra satış için gerekli evrakların alınması takibi, ödemenin ne şekilde yapılacağı yine bu sistem üzerinden yapılır.

Doküman Yönetim

İnşaat sektörüne yönelik CRM uygulamalarında bütün evrak akışının toplandığı modüldür. Proje aşamasından başlayarak satış süresi boyunca sistemde oluşan tüm dokümanlar sistem üzerinde tutulur. Şirket için ve dışı yazışmalar, gelen giden fakslar, e-mail ekleri, müşteri kimlik bilgilerini içeren formlar, sözleşmeler, tapu bilgileri, sipariş formları, tahsilat ve tediye formları, Blok ve dairelere ait teknik bilgi formları ve görseller yine doküman yönetim sistemi altında tutulur. Bu bilgilere erişim verilen yetkiler ile sınırlı olup kimin hangi bilgilere erişeceği şirket içinden belirlenir. Doküman yönetimi modülünde istenilen her kritere göre arama yapılabilir.

TurkeyEnglish