Fully Responsive

With Richer you do not need to worry about how your site will look on a particular screen size. We cared about that for you and made our theme fully responsive. It means your website will automatically adapt to screen size.

Retina Ready

If you want your site to look same great on high resolution displays - Richer is a great choice! All of the included images here are 100% Retina Ready and will look fantastic on the devices like iPhone, iPad or MacBookPro Retina.

Tons of Shortcodes

There are so many shortcodes included in our theme, check out Shortcodes menu in our demo and see that! You will find anything you need to create your page layout from this variety of shortcodes.

Kimya Sektörü İçin CRM Uygulamaları

kimya sektörü

Kimya Sektörü İçin CRM Uygulamaları- SetXRM

Kimya sektörüne yönelik CRM uygulaması satış öncesi, satış ve satın alma süreçlerini kapsayacak şekilde planlanmalıdır. Bunun için: adres defteri, satış yönetimi, satın alma yönetimi, kaynak yönetimi, sevkiyat yönetimi modüllerini içerir.

Adres Defteri

Kimya sektörü için gerekli CRM uygulamasında merkezini oluşturur. Firmalar, ilgili kişiler, görevler, randevular bu uygulamaya bağlı çalışır. Şirket içinde gelen giden çağrı, gelen giden gönderi, araç takip sistemi,  döviz kurları gibi standart modüller de burada takip edilir. Yapılacak pazarlama faaliyetleri, müşteri segmentasyonu, müşteri bazlı hedeflerin belirlenmesi ve bunların başarı kıstasları yine bu modül altında takip edilir.

Satış Yönetimi

Kimya sektörü CRM uygulamasında en fazla dinamiklik arz eden bölümdür. Kar marjlarının çok düşük olduğu sektörde, ürün fiyatlarının döviz kurlarına bağlı değişmesi ve buna bağlı anlık fiyat değişimleri gereklidir. Bu ancak kimya sektörüne uygun CRM ile sağlayabilir. Ürünlerin farklı döviz birimleri ile aynı siparişte toplanması faklı lokasyonlara sevk edilmesi ve bunların anlık maliyetlerinin teklif aşamasında hesaplanması ancak dinamik yapıya sahip CRM ile yapılabilir. Teklif ve sipariş aşamasında mevcut stok durumu da kontrol edilip işlem yapılmalıdır. Satılan veya siparişi alınan ürünler için stok durumuna göre stoktan, üretimden veya satın alma emri oluşturulur.

Satın Alma Yönetimi

Kimya Sektörü CRM için önemlidir. Sektörde kar marjlarının düşük olması nedeni ile ürünü satarken değil, alırken kazanma mantığı yürütülür. Bu neden ile satılan ürünlerin tedarikleri ne şekilde kimden ve ne zaman yapılacağı ve hangi teslim noktasına getirileceği iyi planlanmalıdır. Satın alma süreçleri talep noktasından başlayıp, teklif toplama, değerlendirme, en uygun teklifleri seçip satın alam siparişi oluşturmak olarak listelenebilir.

Kaynak Yönetimi

Kimya sektörü CRM uygulamalarında kaynak yönetimi önemli bir yer tutar. Ürünler satın alınırken farklı birimlerde alınıp farklı birimlerde satılabilir. Buna bağlı olarak depolama kapları ile satış kapları farklı olabilir. Depolama ve satış için faklı alternatifler kullanılır. Bunları CRM üzerinde kurgulayarak, optimum depolama ve stok seviyelerini belirlemek, buna bağlı olarakta satış şartlarını oluşturmak gerekir. Şirketlerin depolarının farklı lokasyonlarda olması, bu depolara bağlı sevk noktalarının oluşturulması, kaynak yönetimi altında yapılır.

Sevkiyat Yönetimi

Kimya sektörü CRM uygulamaları sevkiyat optimizasyonu karlılık açısından en önemli kriterdir. Kar marjlarının düşük olduğu sektörde farklı lokasyonlarda depoların oluşturulması buna bağlı sevkiyatların yapılması nakliye masraflarını düşüreceği için karlılığı artıracaktır. Aynı zamanda taşıma hacimlerinin sistem tarafından optimum bir şekilde hesaplanması CRM tarafından yapılır. Birim fiyatlara eklenen nakliye maliyetleri sevkiyat yönetimi ile hesaplanır. Sevkiyat yönetimi, CRM uygulaması rota optimizasyonu hesaplar, ilgili depoya görev oluşturur. Görev oluştururken, mevcut taşıma kapasitesini (boş nakliye araçlarını) dikkate alır. Bu modül aynı zamanda araç takip sistemi ile entegre çalışır.

TurkeyEnglish