Fully Responsive

With Richer you do not need to worry about how your site will look on a particular screen size. We cared about that for you and made our theme fully responsive. It means your website will automatically adapt to screen size.

Retina Ready

If you want your site to look same great on high resolution displays - Richer is a great choice! All of the included images here are 100% Retina Ready and will look fantastic on the devices like iPhone, iPad or MacBookPro Retina.

Tons of Shortcodes

There are so many shortcodes included in our theme, check out Shortcodes menu in our demo and see that! You will find anything you need to create your page layout from this variety of shortcodes.

Klima Sektörü İçin CRM Uygulamaları

klima-sektoru

Klima Sektörü İçin CRM Uygulamaları- SetXRM

Klima sektörüne yönelik CRM uygulamalarına satış ve satış sonrası süreçlerin tümünü kapsayacak şekilde planlanmalıdır. Klima satışı ,ithalatı ve servis hizmeti veren firmalar, için CRM programı özellik ile; adres defteri, proje yönetimi, satış yönetimi, ithalat yönetimi, kaynak  yönetimi , servis yönetimi ve doküman yönetimi modüllerini içerir.

Adres Defteri

Klima CRM de; firma, kişi, görev, bayi, servis, randevu gibi satış öncesi ve satış sırasında gerekli bilgilerin tutulduğu temel modüllerdir. Satış öncesi aktiviteler, satış esnasında oluşan aktiviteler, bunlara bağlı görevler, randevular, toplantılar, bayi işlemleri, bayilere atanan işler, onların hak edişleri sistem üzerinden takip edilir. Klima firmaları satışları son kullanıcıya, bayiye, zincir mağazaya, kurum veya kuruluşlara satmaktadır. Satış kanallarına bağlı olarak yapılan işlemler sistem üzerinden takip edilir.

Proje Yönetimi

Klima firmalarının satışlarının %50 bazlı olup, VRF tipi ürünlerin satışı proje bazlı satışlardır. Adet bazında %50 olmakla beraber, ciro bazında %80 bu ürünler oluşturur. Buna bağlı olarak, bayiler veya şirket satış elemanları, proje başlamadan, sistem üzerinden  proje açıp projenin tüm süreçlerini kazanılmış bir proje ise sevk ve montaj aşamalarını proje üzerinden takip edebilir. Bir projeye birden fazla bayi teklif verebilir, ilk teklif veren bayinin teklifi öncelik kazanır. Proje süresince aktiviteler,  toplantılar, randevular ve projedeki ürünler sistem üzerinden takip edilir. Projenin maliyeti anlık olarak takip edilebilir.

Satış Yönetimi

Klima firmalarında satış VRF ve diğer ürünler olarak ayrılabilir. VRF ler proje bazlı takip edilir diğerleri doğrudan teklif vererek takip edilir. Teklif oluştururken, teklif istenen yerin ölçüleri girilir ve buna bağlı dış ünite, iç üniteler için  ayrı ayrı  kapasite hesaplanıp klima tipi seçilir. Hesaplanma yöntemleri dinamiktir. Onun için ara yüzde bu yöntemler oluşturulur.  Oluşturulan teklif proje bazlı ise projeye bağlanır değil ise, doğrudan oluşturup bayi veya son kullanıcıya gönderilir. Teklif onaylanınca, stok durumuna göre teslimat işlemleri planlanır. Satın alma planları için teklif de gerçekleşme yüzdesi ve gerçekleşme zamanı girilir ve ona göre satın alım planı yapılır. Satış yapıldıktan sonra sözleşme ve sevk işlemleri ardından ilgili bayiler için montaj emri gönderilir. Bayiler bu emre bağlı işlemi yapar, sisteme girer buna bağlı oluşan hak edişi sistem oluşturur.

İthalat yönetimi

Klima firmaları satın almalarını proje bazlı yaparlar yani stokta ürün tutmazlar. Bunun için satış gerçekleştiği andan tedarikçiye sipariş bilgisi gider, ürünün teslimatı ile ilgili bilgi doğrultusunda satın alma siparişi oluşur. Sipariş teyit onayından sonra ürün bazen teslim edilecek müşteriye bazen ithalatçı firmanın deposuna teslim edilir. Satın alma yapan firmalar ana firmalar ise bunlar yine sistem üzerinden yıllık satın alma planlarını oluşturabilir. Böylece aylık olarak gelecek ürünleri sistem üzerinden takip edilebilir.

Kaynak Yönetimi

Klima firmalarında sürekli yeni ürünler çıkmakta, eski ürünlerin 5-10 yıllık ömürleri sırasında yedek parça ihtiyacı olmaktadır. Sistem marka, grup, kategorilerine göre ayrıştırıp onlara bağlı optimum yedek parça ihtiyaçlarını hesaplayabilmelidir. Bu yedek parçaları A, B, C gibi kategorilere ayırıp fiyatta pahalı ve temin süresinde uzun süreli olanlar daha dikkatli izlenmelidir. Ürünlere ait seri numaraları sistem üzerinden takip edilebilir. Ürüne bağlı yedek parçalar, sistem üzerinden takip edilebilir. Ürünlerin resimleri, teknik özellikleri ve onlara ait kataloglar kaynak yönetiminde takip edilebilir. r.

Servis Yönetimi

Klima firmalarında servis yönetimi en önemli işlerden biridir. Ürün ne kadar kaliteli ve iyi özellikleri olursa olsun montajı yapan, servisin doğru yapmaması sonucu gerekli verim alınmayacaktır. Ayrıca projelendirme sırasında iç ve dış ünite bağlantıları tam eşlenmemiş olabilir bunları montajı yapan servis doğru yapmalıdır. Montaj sırasında tüm detayları ile doldurulur, kullanılan gazdan, boru çapına kadar tüm bilgiler sisteme girilir. Merkez onay verdikten sonra, montajı yapan bayi hak ediş faturasını sisteme girer. Aynı işlemler gelen arıza içinde geçerlidir, arıza merkeze bildirilir, merkez uygun bayiyi seçer ona iş emri oluşturulur. Montaj süreçlerinde olduğu gibi bayi işi tamamlar servis verdiği ürünün seri numarasını sisteme girer garantili olup olmadığını görür ona göre ücretlendirme yapar. Servis formunu sisteme girer ve onayı akabinde hak ediş faturasını gönderir. Sistem üzerinden bir ürün için yapılan tüm işlemler ve son kullanıcı bilgileri görülür.

Doküman Yönetim

Klima firmaları için doküman yönetimi şirket içi ve şirket dışı evrak ve doküman işlemlerini tek noktadan yönetilmesini sağlar. Sistem üzerinden oluşturulacak klasörlere verilecek yetkiler ile şirket içi personel ve şirket dışı bayiler tarafından kullanılması sağlanır. Özellik ile ürün ve yedek parça katalogları, resimleri, teknik özellikleri ve fiyatları sistem altında tutulur. Ayrıca şirket içinde kullanılan dokümanlar, ISO kalite belgeleri onların onay süreçleri, kurum ve kuruluşlar ile yazışmalar bu modül üzerinden takip edilir.

TurkeyEnglish