Fully Responsive

With Richer you do not need to worry about how your site will look on a particular screen size. We cared about that for you and made our theme fully responsive. It means your website will automatically adapt to screen size.

Retina Ready

If you want your site to look same great on high resolution displays - Richer is a great choice! All of the included images here are 100% Retina Ready and will look fantastic on the devices like iPhone, iPad or MacBookPro Retina.

Tons of Shortcodes

There are so many shortcodes included in our theme, check out Shortcodes menu in our demo and see that! You will find anything you need to create your page layout from this variety of shortcodes.

Laboratuvar Yazılımı

laboratuvar-sektoru-icin-crm

Laboratuvar Sektörü İçin Crm Uygulamaları

Laboratuvar sektöründe crm programı olarak sektörünüze özel uygulanabilen SetXRM’i kullanabilirsiniz. Laboratuvar crm programınızda sistemin dinamik yapısı sayesinde size özel ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek modülleri ekleyebilirsiniz.

Özellikler ISO 17025 DENEY VE KALİBRASYON LABORATUVARLARININ YETERLİLİĞİ İÇİN GENEL ŞARTLAR uygun olarak sisteminizi yönetebilirsiniz. Genel olarak laboratuvar sektöründeki crm çözümleri aşağıda listelenmiştir. Listedeki özellikler dışında ihtiyaçlarınıza yönelik eklenebilen modüller SetXRM’in esnek yapısı sayesinde ek bir maliyet gerektirmeden kullanımınıza sunulmaktadır.

Adres Defteri
Genel Crm’deki adres defterinde bulunan, firma ve firmaya ait kişiler yapısı haricinde sağlık sektöründe doktor ve hastalar; hastane, rehabilitasyon merkezi vb. kurumlar hiyerarşik şekilde kaydedilebilmektedir. Böylelikle belli bir kuruma ait doktorlar ve bu doktorlar ait hastalar bu hiyerarşik düzene uygun şekilde raporlanabilmektedir.

Aktivite, Görev ve Randevu Takibi
Firmanızdaki satış temsilcilerinizin ziyaret, toplantı, çağrı gibi yaptığı çeşitli aksiyonlar program üzerinden hasta, doktor ve kurum bazında kaydedilebilmektedir. Sisteme ziyaret bilgisi girilirken, sektöre ait bilgiler kaydedilebilmekte ve sonrasında bu bilgiler ihtiyaçlarınız bazında raporlanabilmektedir. Örnek olarak, bu raporlar satış temsilcinizin gerçekleştirdiği kurum ve kuruma ait doktor bazında aylık ziyaret sayısı, ziyaret sebebi vb. şekillerde olabilmektedir.

Teklif Modülü
Laboratuvar crm teklif yönetimi; teklifin parametre bazında analiz ve ölçüm tekliflerinin oluşturulmasına olanak tanır. Oluşturulan parametre tablo kayıtları kullanılarak, hızlı teklif hazırlanabilir. Teklif formaları firmanıza özel, dinamik olarak tasarlanabilmektedir. Oluşturulan teklif formları sistem üzerinden Word ve/veya Pdf olarak indirilebilmekte. Ayrıca müşteriye sistem üzerinden e-posta ile gönderilebilmektedir. Teklif kaydında firmaya özel iskontolar, kargo ve komisyon bedelleri dikkate alınarak, özel hesaplamalar yapılabilmektedir.

Ölçüm planlaması:
Laboratuvar tarafından verilen tekliflere uygun olarak personel planlaması yapılabilir. Bu planlama sayesinde verim artışı yanı sıra yönetmeliğe uygun çalışma sağlanmış olur.
Sarf Malzeme modülü:
Laboratuvar tarafından kullanılan sarf malzemelerinin stok ve kontrolü sağlanabilir.
Numune modülü:
Laboratuvara gelen numunelerin bilgilerinin girilerek, kaydının yapıldığı modüldür.
Analiz kayıtları:
Laboratuvar tarafından alınan ve(veya müşteriler tarafından verilen, numuneler üzerinde yapılan analiz süreçleri takip edilerek analiz kayıtları tutulabilir.

Raporlar:
Analiz ve ölçüm raporları oluşturulabilir.
Kalite yönetim sistemi: (ISO 17025):
Personel yeterlilik takibi, eğitim planlama ve uygulama, dokümanların kontrol ve yönetimi, kayıtların kontrolü, ,iç tetkik, yönetimin gözden geçirmesi, cihaz kontrolü, kalibrasyon ve bakım takip işlemleri, düzeltici faaliyetler, önleyici faaliyetler gibi standardın gerekliliklerin sağlanması ve sürekli iyileştirme için faaliyetler yürütülür.

Şikayet ve Görüş
SetXRM’in sahip olduğu API sayesinde web sitesi ve sosyal medya kanallarından gelen şikayet ve görüş bildirimleri sisteme otomatik olarak kaydedilebilmektedir. Diğer bildirimlerin ise sisteme elle girişleri yapılabilir veya excel ile toplu olarak sistemin içene alınabilmektedir.
Şikayet ve görüşlere statü atayarak ve bu statülere bağlı ilgili birimler sistem üzerinden görevlendirilebilmektedir. (satış temsilcisi ile ilgili bir bildirim olduğunda başka bir temsilcinin yönlendirilmesi veya ürünle ile ilgili bir şikayet gerçekleştiğinde yeni ürünün yollanması gibi.) Böylelikle hangi temsilci ile ilgili ne tür bildirimlerde bulunulmuş, hangi üründen ne türde şikayetler ulaşmış, bu şikayetler sonrasında ne tür aksiyonlarda bulunulmuş raporlanabilmektedir.

TurkeyEnglish