Fully Responsive

With Richer you do not need to worry about how your site will look on a particular screen size. We cared about that for you and made our theme fully responsive. It means your website will automatically adapt to screen size.

Retina Ready

If you want your site to look same great on high resolution displays - Richer is a great choice! All of the included images here are 100% Retina Ready and will look fantastic on the devices like iPhone, iPad or MacBookPro Retina.

Tons of Shortcodes

There are so many shortcodes included in our theme, check out Shortcodes menu in our demo and see that! You will find anything you need to create your page layout from this variety of shortcodes.

Makine Sektörü İçin CRM Uygulamaları

insaat sektörü

Makine Sektörü İçin CRM Uygulamaları- SetXRM

Makine sektörüne yönelik CRM uygulamalarına satış ve satış sonrası süreçlerin tümünü kapsayacak şekilde planlanmalıdır.  Makine satışı, ihracat, ithalatı ve servis hizmeti veren firmalar için CRM programı özellik ile; adres defteri, satış yönetimi, satın alma yönetimi, kaynak  yönetimi, servis yönetimi ve doküman yönetimi modüllerini içerir.  Makine ve ekipman üreten, ithal eden, ihraç eden, yurt içi satış ve servis hizmeti veren firmalar CRM uygulamaları ile işlerini tek noktadan yönetebilir.

Adres Defteri

Makine CRM de firma, kişi, görev, randevu, aktivite, gelen ve giden çağrı, gelen ve giden gönderi gibi modülleri içerir. Satışa hazırlık olarak fırsat ve aktivite modülleri kullanılır.  Şirkete gelen giden çağrılar ilgili birime aktarılır, gelen he çağrı bir çağrı numarası alır bunlar çözülünceye kadar açık çağrı olarak sistemde kalır. Ayrıca sistemde gelen giden gönderler de online olarak takip edilir. CRM de oluşturulan randevu ve görevler bunlara bağlı aktiviteler bir biri ile ilişkileri, firmalara ait tüm satış ve satın alma bilgileri tek noktadan incelenir.

Satış Yönetimi

Makine CRM satış yönetimi, aktivite, teklif, sipariş, satış fatura talep formu, sipariş teyit formu, satış sevkiyat takip formu, sözleşme formu gibi modülleri içerir. Yapılan aktiviteye bağlı teklif oluşturulur, teklif oluştururken, ilgili para birimi, opsiyon, muhtemel gerçekleşme zamanı ve muhtemel gerçekleşme yüzdesi, ürünün teslim zamanı ve koşulları, stok durumu, daha önce firmaya verilen fiyat ve şirketin ürünü sattığı ortalama fiyat, teklifin karlılık oranı, müşterinin cari bilgileri izlenerek oluşturulur. İstenildiği kadar revizyon yapılıp her revizyon sistemde tutulur. Oluşturulan teklifler istenilen şablonda basılıp e-mail olarak müşteriye ve şirketi içi ilgili birime gönderilir. Teklif ekinde ürün resimleri ve teknik dokümanları sistem tarafından eklenir. Teklif siparişe dönünce, satış fatura talep formu oluşur. Müşteriye göndermek üzere, sipariş teyit formu oluşturulur. İstenir ise sözleşme formu ekinde gönderilir. Ürün stokta mevcut ise satış sevkiyat formu depoya düşer, buna ilişkin ürün sevk edilir stokta yoksa üretim veya satın alma siparişi oluşturulur.

Satın Alma Yönetimi

Makine CRM satın  alma yönetimi satış ile ilişkili olarak çalışır. Satışı yapılan veya stokta kritik stok seviyesi altına düşen makine ve ekipmanı için sistemde talep oluşturulur. İlgili birimin onayı alınır, sonra ürünlere ait tedarikçilere teklif için mail gönderilir. Gelen teklifler değerlendirilir en uygun olanlar için satın alma siparişi oluşturulur. Tedarikçi sipariş teyidi gönderir ve ürünü teslim edeceği tarih sisteme girilir. Bu tarih sistem tarafından takip edilmeye başlanır, tarih yaklaşınca ilgili birimlere mail atar. Satın alma sipariş şablonları istenildiği şekilde hazırlanabilir. Her aşamada satın alma ile ilgili rapor alınabilir.

Kaynak Yönetimi

Makine CRM ürünlerin ve yedek parçalarının yönetildiği modüldür. Ürünler makine bazında gruplar, markalar, modeller ve kategorilerine göre takip edilebilir. Ürünlere ait resimler, teknik bilgiler, ürüne bağlı yedek parçalar, fiyat bilgileri, tedarik süreleri kayıtlıdır. Ürün fiyat bilgileri excelden otomatik olarak güncellenebilir. Ürünlerin teknik bilgileri dinamik olarak oluşturulabilir. Her ürün grubu için farklı teknik özellik tanımlanıp resim eklenebilir, resimler de istenir ise teklife eklenir. Ürünler, ana ürün tali ürün olarak tanımlanıp ona göre alternatif işlemler yapılabilir. Ürünlerin veya yedek parçaların muadilleri tanımlanabilir bunlar teklif aşamasında kullanılır.

Servis Yönetimi

Makine CRM servis yönetimi gerekli bir modüldür. Satılan her makinenin kurulumu veya daha sonra arızalarına bağlı olarak servis talebi oluşur. Makinler seri numaralarına göre takip edilir, garanti bitiş süreleri takip edilir. Satış sonrası otomatik montaj formu, ürünün kullanım süresince oluşan arızalara bağlı çağrı numarasına bağlı arıza kaydı açılır. İlgili birim veya bayilere yönlendirilir, tamir veya montaj işlemi tamamlanınca sisteme servis tamamlandı kaydı girilir.   Tamir veya montaj sırasında değişen yedek parçalar, yapılan işçilik, ulaşım ve konaklama giderleri, işe başlayış ve bitiş tarihleri sisteme girilir. Yapılan işlem garanti dişi ise servis veya yedek parça teklifi oluşturulup müşteri onayı alınır. Değişen yedek parçaların garanti takipleri sistem tarafından yapılır.

Doküman Yönetimi

Makine CRM içinde standart bir modüldür. Şirket içindeki tüm dokümanların, katalogların, şablonların ve yazışmaların tutulduğu modüldür. Modül üzerinden klasör ve alt klasör mantığı vardır. Bu klasörlere erişim ve işlem yapma yetkiler ölçüsünde yapılabilir. Dokümanların içinde bilgi arama imkanı mevcuttur. Sistem üzerinden her aşamada yetkiler doğrultusunda mail veya faks gönderilebilir. Dokümanlar istenir ise tarayıcı içinde açılır istenir ise kullanıcı bilgisayarına indirilebilir. Sistem aynı zamanda ISO kalite yönetimi ile uyumlu çalışır.

TurkeyEnglish