Fully Responsive

With Richer you do not need to worry about how your site will look on a particular screen size. We cared about that for you and made our theme fully responsive. It means your website will automatically adapt to screen size.

Retina Ready

If you want your site to look same great on high resolution displays - Richer is a great choice! All of the included images here are 100% Retina Ready and will look fantastic on the devices like iPhone, iPad or MacBookPro Retina.

Tons of Shortcodes

There are so many shortcodes included in our theme, check out Shortcodes menu in our demo and see that! You will find anything you need to create your page layout from this variety of shortcodes.

SetXRM Temel Özellikleri

SetXRM Temel Özellikleri

SetXRM dinamik özellikleri olan bulut özelliklere sahip bir WEB uygulamasıdır. Bu dokümanda sırası ile ürünün genel özelliklerini, daha sonrasında da ürünün dinamik özellikleri bulunmaktadır.

 1. Genel Özellikler
 1. SetXRM WEB tabanlı bir uygulamadır.
 2. En performanslı şekilde Google chrome üzerinde çalışmaktadır.
 3. Ara yüzleri HTML5, CSS3, bootstrap teknolojileri ile geliştirmiştir.
 4. .NET ve MVC4 yazılım dilleri ile geliştirilmiştir.
 5. Ürün XRM uygulaması özellikleri içerir. XRM’in genişletilmiş anlamı genişletilmiş ilişkiler yönetimidir. X(extended), R (relationship), M (management)
 6. Ürün özellikleri sayesinde firmaların iş akışlarına ve çalışma metodolojileri doğrultusunda ara yüzler üzerinden uygulama geliştirmesi yapılabilir. Dokümanın geri kalanında sırası ile ürünün dinamik özelliklerinden bahsedilecektir.
 1. Özel Nesneler
 1. SETCRM Maya uygulamasının temel yapı taşıdır. CRM'in ve diğer ihtiyaçlar için açılan sayfaların her biri bir özel nesnedir.(Firma, İlgili kişi, Aktivite, Randevu, Servis Kayıtları vb...)
 2. SetXRM üzerinde ara yüzler üzerinden yeni özel nesneler açılabilir.
 3. Sistemde 100 farklı özel nesne açılabilir.
 1. Özel Alanlar
 1. Sistemde bulunan özel nesnelere 30 farklı tipte özel alan eklenebilir.
 2. Her bir özel nesne için maksimum 200 tane özel alan eklenebilir.
 3. Bu alanların hepsinde bir kaydın güncellenmesi veya yaratılması için zorunlu alan olup olmadığı işaretlenebilir.
 4. Bu alanların hepsinde güncellenebilir özelliği uygulanabilir. Bu özellik sayesinde o alanın güncelleme sayfasında güncellenip güncellenememe durumu belirlenebilir.
 5. Bu alanların hepsinde bir kaydın farklı bir alandaki değişimde sayfa üzerinden formüllerin veya varsayılan değerlerin tetiklenmesi ile ayarlar yapılabilir. Örneğin; servis kaydında statü atama yapıldı olarak değiştirilirse Atama tarihinin tetiklenip o anki değeri alması.
 6. Bu alanların hepsinde bir kaydın güncellenmesi veya yaratılması için özgün veri olup olmadığı işaretlenebilir. Örnek; Firma vergi numarası özgün veridir. Firmalar içerisinde aynı vergi numarası ile ikinci bir kayıt açılamaz.
 7. Bu alanların hepsinde varsayılan değerler atanabilir. Bu özellik sayesinde yeni kayıt sayfasında bazı alanlarda değerleri seçili getirilebilir. Örneğin; Yeni firma sayfasında İl alanında İstanbul ilinin seçili gelmesi. Ayrıca ilişkili ve ana kayıttaki uygun tipteki verilerde bu özellik sayesinde çekilebilir. Fiyat (number) alanına ürün kartından fiyatı varsayılan değer olarak getirebilme.
 8. 30 farklı tipte alanın her birinin farklı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler sırası ile aşağıdadır.
 9. Text: Bu alanda serbest bir şekilde metin yazılabilen bir alandır. 450 karaktere kadar istenilen metin bu alana giriş yapılabilir.
 10. Text Area: Bu alanda serbest bir şekilde metin yazılabilen bir alandır. Sınırsız karakter girişi yapılabilir. Ekstra özellik olarak alanın sağ alt köşesinden alanın büyüklüğü dinamik bir şekilde büyütülebilir.
 11. Number: Sadece sayısal verilerin girilebileceği alandır. Virgülden önce ve sonra kaç hane veri girilebileceği, binlik ayraç uygulanıp uygulanmadığı ara yüzden belirlenebilir. Binlik ayraç kullanımında virgülden sonra iki hane olması zorunludur.
 12. Checkbox: Bu alanda sadece işaretleme kutucuğu bulunmaktadır. Varsayılan değer olarak işaretli veya işaretsiz durumu belirlenebilir.
 13. E-mail: Bu alana sadece e-mail bilgileri girilebilir. Özelliği sayesinde e-mail haricinde veri girişi engellenmiştir. Detay sayfasında link şeklinde gözükmektedir. Üzerinde tıklandığında Outlook açılarak o adrese otomatik yeni e-mail sayfası açılmaktadır.
 14. Phone: Bu alanda sadece telefon bilgileri girilmektedir. Telefon maskesi en önde ülke bayrakları gelerek uygulanmaktadır. Varsayılan olarak Türkiye alan kodu gelmektedir. Maske sayesinde belli formatta telefon kayıtları sağlanarak hatalı girişleri önleyen bir alandır.
 15. URL: Bu alanda sadece URL bilgileri girilmektedir. Başlangıçta http:// formatında ve daha sonrasında internet adresi formatında girilmesi zorunludur. Detay sayfasında bu alan link şeklinde gözükmektedir ve tıklandığında o web adresine yönlendirme mevcuttur.
 16. Percent: Bu alana sayısal veriler girilmektedir. Number alandan farklı olarak sadece 3 haneli değeler girilmektedir ve detay sayfasında değerin sonunda yüzde işareti gözükmektedir.
 17. DateTime: Bu alanda tarih ve saat verisi beraber tutulmaktadır. Tarih formatı kullanıcının sistem diline göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin; Türkçe de gg-aa-yyyy iken Amerikan İngilizcesinde aa-gg-yyyy şeklindedir.
 18. Date: Bu alanda tarih verisi tutulmaktadır. Tarih formatı kullanıcının sistem diline göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin; Türkçe de gg-aa-yyyy iken Amerikan İngilizcesinde aa-gg-yyyy şeklindedir.
 19. Time: Bu alanda saat ve dakika bilgisi tutulmaktadır.
 20. Image: Değişik formatlardaki fotoğrafların yüklenebileceği alandır. Detay sayfasında bu fotoğraflar direkt görüntülenerek sayfalara gelmektedir.
 21. File: Değişik formatlardaki dosyaların yüklenebileceği alandır. Birden fazla dosya yüklenmesi mümkündür.
 22. HTML: Bu alan sayesinde sayfada HTML kutusu açılır. HTML formatında bilgiler girilebilir.
 23. Selectlist: Bu alanın içerisinde yapılan tanımlama sayesinde dropdown bir listeden çoklu veya tekli seçim yapılabilir. Seçeneklerin sayısı 300’e kadar çıkartabilir. Bu seçeneklerin sıralaması yapılabilir. 300’ten fazla seçenek olan durumlarda lookup alan tipi tercih edilebilir. Bu alanda değerler radio-button şeklinde de görüntülenebilir.
 24. Lookup: Bu alanda dropdown bir listeden çoklu veya tekli seçim sağlamaktadır. Seçenekler ise farklı bir objedeki kayıtlardan gelebilir. Örneğin; Kişi objesinde İlgili firma lookup fieldi eklediğimizde Kişi eklenirken bir listeden ilgili firmasını seçmek için. Bu alanda seçenek içerisinde firmanın hangi alanlarının geleceği belirlenebilir. (adı-ili gibi). Üst ilişkilendirmesi var ise burası ile ilişki kurulabilir.
 25. Organizational Unit: Bu alanda çoklu seçimden sistemde bulunan kullanıcılar, yetki grupları veya kullanıcı grupları getirilebilir. Kullanıcılar seçeneğinde alanda gelecek seçenekleri, aynı objede bulunan bir yetki grubu veya kullanıcı grubu alanına ilişkili olarak bağlanabilir. Ayrıca sabit bir kullanıcı grubu veya yetki gurubunun altında bulunan seçeneklerde getirebilir. Yetki gruplarında ve kullanıcı gruplarında ise aynı şekilde gelecek veriler mevcut sayfadaki yetki grupları veya kullanıcı grupları ile üst ilişkilendirme yapılarak getirilebilir. Sabit bir değerin altındakilerde getirilebilir. Örneğin teklif sayfasında kullanıcılar tipinde satış temsilcisi alanı var. Bu alan sadece satış departmanının altındaki kullanıcılar da getirilebilir. Ayrıca sayfada seçili bir departman alanı var ise buna bağlı olarak ta getirilebilir.
 26. Predefined: Daha önceden sisteme tanımlanmış olan bazı listelerin hazır halleridir. Alan ekleme sırasında bu hazır listeler seçilebilir. Listeler; İngilizce Ülkeler, Türkçe Ülkeler, Diller, Para Birimleri, Posta Kodları (Türkiye), Mahalleler(Türkiye), Semtler(Türkiye), İlçeler(Türkiye), Şehirler (Türkiye). Adres bilgileri birbirine ilişkili olarak tanımlanabilir. Bu ilişkide mahalleler semtlere, semtler ilçelere, ilçeler illere bağlı şekilde getirilebilir. Sistemde bulunan para birimler; Romanio (RO), Japanese Yen (JPY), Turkish Lira(TRY), Euro (EUR), Swiss Franc(CHF), British Pound (GBP), US Dollar (USD). Sistemde bu para birimleri üzerinden çapraz kur ile fiyat hesaplamaları yapılabilir.
 27. Table: Tablo alanı ile bir kayıt içerisinde birden fazla ilişkili alan tutulabilir. Sipariş sayfasında ürünler tablosu gibi. Tablo alanında textarea hariç diğer tüm alanlar eklenebilir durumdadır. Bir tabloda maksimum 20 alan bulunabilir. Bir kayda ait tabloda maksimum 100 satır bulunabilir. Tablo alanlarında formula alanlar hariç diğer alanlar sayfa tasarımında bulunmak zorundadır.
 28. Spatial: Bu alanda enlem boylam bilgisi tutulabilir. Üzerine gelindiğinde mevcut lokasyonun enlem boylam bilgisi otomatik alınabilir.
 29. Rollup: Bu alanda nesne ilişkilendirmesinde kayıtların toplamı, maksimum, minimum, ortalama, minimum değerleri hesaplanabilir. Örneğin firma objesinde o firmaya kaydedilen siparişlerin toplamını tutabileceğiniz otomatik hesaplanan bir alandır.
 30. Rollupdate : Bu alanda nesne ilişkilendirmesinde kayıtların bir tarih alanına göre maksimum veya minimum değerleri hesaplanabilir. Örneğin firma objesinde o firmaya kaydedilen en son sipariş tarihini otomatik hesaplayabilecek bir alandır.
 31. Rollupdatetime: Bu alanda nesne ilişkilendirmesinde kayıtların bir tarih-saat alanına göre maksimum veya minimum değerleri hesaplanabilir. Örneğin firma objesinde o firmaya kaydedilen en son sipariş çıkış tarihini otomatik hesaplayabilecek bir alandır.
 32. AutoID: Bu alan bir objedeki kayıtların sayısını otomatik arttıran bir alandır.
 33. FormulaString: Bu alan C# formül metotları kullanılarak sistemdeki kayıt veya ilişkili kayıtlarındaki değerler kullanılarak otomatik hesaplanabilen bir alandır. Bu alanı sadece yeni kayıt sırasında veya her güncellemede hesaplayacak şekilde düzenlenebilir. Yapılan formülün dönüş değeri string olmalıdır. Karakter sınırı 450’dir.
 34. FormulaNumber: Bu alan C# formül metotları kullanılarak sistemdeki kayıt veya ilişkili kayıtlarındaki değerler kullanılarak otomatik hesaplanabilen bir alandır. Bu alanı sadece yeni kayıt sırasında veya her güncellemede hesaplayacak şekilde düzenlenebilir. Yapılan formülün dönüş number olmalıdır. Virgülden önce ve sonra kaç hane veri girilebileceği, binlik ayraç uygulanıp uygulanmadığı ara yüzden belirlenebilir. Binlik ayraç kullanımında virgülden sonra iki hane olması zorunludur.
 35. FormulaDate: Bu alan C# formül metotları kullanılarak sistemdeki kayıt veya ilişkili kayıtlarındaki değerler kullanılarak otomatik hesaplanabilen bir alandır. Bu alanı sadece yeni kayıt sırasında veya her güncellemede hesaplayacak şekilde düzenlenebilir. Yapılan formülün dönüş değeri date olmalıdır.
 36. FormulaDatetime: Bu alan C# formül metotları kullanılarak sistemdeki kayıt veya ilişkili kayıtlarındaki değerler kullanılarak otomatik hesaplanabilen bir alandır. Bu alanı sadece yeni kayıt sırasında veya her güncellemede hesaplayacak şekilde düzenlenebilir. Yapılan formülün dönüş değeri date olmalıdır.
 37. FormulaTextArea: Bu alan C# formül metotları kullanılarak sistemdeki kayıt veya ilişkili kayıtlarındaki değerler kullanılarak otomatik hesaplanabilen bir alandır. Bu alanı sadece yeni kayıt sırasında veya her güncellemede hesaplayacak şekilde düzenlenebilir. Yapılan formülün dönüş değeri string olmalıdır. Karakter sınırı yoktur.
 1. Sayfa Tasarımı
 1. Bir özel nesneye ait birden fazla sayfa tasarımı eklenebilir.
 2. Kişiye özel veya yetki grubundan bu sayfa tasarımlarının yetkilendirmeleri yapılabilir.
 3. Sayfa tasarımlarında alanlar ve nesne ilişkilendirmeleri istenilen görünümde farklı panellerin içerisinde tasarlanabilir.
 4. Farklı paneller için farklı renklendirmeler yapılabilir.
 5. Bir kullanıcının aynı özel nesnede iki farklı sayfa tasarımı için yetkisi var ise daha önce kaydedilen sayfa tasarımı o özel nesneyi için kullanır.
 6. Sayfa tasarımı kopyalama özelliği mevcuttur. Aynı özel nesnede tek tuş ile sayfa tasarımı kopyalanıp üzerinde değişiklikler yapılabilir.
 1. Görüntüleme filtreleri
 1. Kullanıcılar her bir özel nesne için hem sistem hem normal görüntüleme filtresi ekleyebilirler.
 2. Sistem görüntüleme filtreleri lookup alanlarda ve nesne ilişkilendirmelerinde sistemsel olarak kullanılabilir.
 3. Normal görüntüleme filtrelerinde ve-veya mantığı ile istenilen alanlarda o alana uygun operatörler ile 5’e kadar filtre eklenebilir.
 4. Filtrede görüntülenecek olan kolonlar o özel nesnedeki alanlardan seçilebilir.
 5. Bu eklenen alanlardan bir tanesi için artan veya azalan olarak filtreye sıralama verilebilir.
 6. 5 filtre haricinde kullanıcıların anlık olarak filtreleyebileceği 5 adet sayfa filtresi eklenebilir. Bu filtrede uygulanacak kriterler görüntüleme filtresinin sayfada görünen kolonlarından biri olmalıdır.
 7. Görüntüleme filtresi kopyalama özelliği mevcuttur. Daha öncede hazırlanan bir filtre tek tuş ile kopyalanarak üzerinde düzenleme yapılabilir.
 8. Yetkilendirme yapısı sayesinde bir özel nesnedeki farklı görüntüleme filtreleri yetkilendirilebilir.
 1. Validasyon Kuralları

 1. Validasyon kuralları bir özel nesnede yeni kayıt sırasında veya güncelleme sırasında belli bir durum oluştuğunda kullanıcıya verilecek uyarı, hata, ve bilgi mesajıdır. Herhangi bir özel nesnede C# metotları ile yazılacak olan formülün doğrulanması durumunda çalışır. Örneğin, Satış Temsilcisi yetki grubunda sipariş kaydedildiğin tutar 10.000,00 TL den büyük ise, sayfada “Tutar yüksektir. Lütfen yönetici onayına gönderiniz” yazması. Validasyon kuralları 3 farklı tipte uygulanır.

2. Hata: Bu tipte durum oluştuğunda sayfada uyarı çıkar ve sistem işlemin yapılmasını engeller.

3. Uyarı: Bu tipte sayfada uyarı çıkar ve kullanıcıya “Yine de kaydet” seçeneği sunulur. Kullanıcı isterse kaydetme işlemi yapabilir.

4. Bilgi: Bu tipte kaydetme işlemi gerçekleşir. Kullanıcı detay sayfasında iken uyarı yazısı çıkar.

 1. Nesne İlişkilendirmeleri
 1. Nesne ilişkilendirmeleri bir kayda ait ilişkili kayıtları o kaydın altında tablo halinde getirmek için kullanılır.
 2. Bu özelliğin kullanılabilmesi için alttaki tabloda bulunan kaydın bir alanında üstteki kaydın lookup field içerisinde seçili olması gerekmektedir. Örneğin; firma kaydının altında ona ait ilgili kişilerin gelmesi durumu. İlgili kişinin detayında firmanın seçili olması gerekmektedir.
 3. Nesne ilişkilendirmesi bir özel nesne için birden fazla tanımlanabilir.
 4. Farklı sayfa tasarımlarında farklı nesne ilişkilendirmeleri kullanılabilir.
 5. Nesne ilişkilendirmesinde tabloda sayfalandırmanın kaç kayıtta bir olacağı. Tablo üzerinde yeni kayıtta ve güncellemenin satır üzerinde mi yoksa yeni sayfaya giderek mi yapılacağı seçilebilir.
 6. Nesne ilişkilendirmesinin sayfa açıldığında yüklü mü geleceği yoksa üzerine geldiğinde mi verilerin yüklenmesi gerektiği seçilebilir durumdadır.
 1. İş Kuralları
 1. İş kuralları sistem üzerinde aynı özel nesne içerisinde veya farklı özel nesneler ile bağlantılı olarak tanımlanan tetik ve kriterler sağlandığında tanımlanan aksiyonları otomatik olarak işleme koyan bir özelliktir.
 2. Kriter: İş kuralı uygulanacak olan kaydın içerisinde değerler üzerinden uygulanabilen kriterlerdir.
 3. Tetik: İş kuralının hangi durumda tetikleneceğini belirler. Tetik seçenekleri; kayıt oluştuğunda, güncellendiğinde, oluştuğunda veya güncellendiğinde, silindiğinde ve zaman tetikleyicisi ile dir. Zaman tetikleyicisi bunların arasında farklı mantıkta çalışır. Zaman tetikleyicisi belli zaman aralığında periyodik olarak çalışması gereken durumlar içindir. Herhangi bir kayıt ile ilişkisi yoktur. Cronmaker.com üzerinden zaman aralığı tanımlaması için expression oluşturulabilir.
 4. Aksiyon: Toplamda 5 farklı aksiyon bulunmaktadır. Bunlar; Kayıt Oluştur, Kayıt Güncelle, Bildirim Gönder, http isteği gönder ve rapor gönderim. Bu aksiyonlardan rapor gönderim bildirimi sadece zaman tetikleyicisi için çalışır. Diğer 4 aksiyon diğer tetik türleri için çalışmaktadır. Aşağıda bu aksiyonların özelliklerini detaylı belirtilmektedir.
 5. Kayıt oluştur: Yeni Kayıt Aksiyonu herhangi bir özel nesnede tetik oluştuğunda aynı özel nesnede veya farklı bir özel nesnede yeni bir kayıt açmak amacı ile kullanılır. Aksiyon tanımlamasında yeni kayıt açılacak nesne seçilmek zorundadır. Bu seçildikten sonra seçilen nesneye ait zorunlu alanlara gelecek değerler belirlenmek zorundadır. Örnek Kullanım: Tutarı 10 bin TL den büyük teklif kaydedildiğinde yeni bir takip türünde görev oluştursun. Burada yeni kaydedilen teklif tetikleyen kayıt olurken Yeni Kayıt aksiyonu tarafından açılan kaydımız ise açılacak takip türünde görev olacaktır.
 6. Bildirim Gönder: Bildirim Gönder Aksiyonu üç tip bildirimi desteklemektedir. Bunlar SMS, E-mail ve sistem için bildirimdir. E-mail Aksiyonu tanımlaması sırasında, daha önceden tanımlanmış SMTP ve Şablon seçilir ve daha sonra E-mail’in To, cc, ve Bcc kısımlarına hangi e-maillerin gelmesi gerektiği seçilebilir. E-mail bilgilerinde ise, statik olan ve elle girilebilecek, ilişkili değerlerin alanlarından alabilecek ve firmanın sistem içerisinde kullanıcı ve yetki gruplarından alınarak kullanılabilecek değerler kullanılabilir. SMS’te ise sistem SetXRM uygulamasının entegre çalıştığı SMS firmasının hesap bilgileri tanımlandıktan sonra şablon seçilip buradan yine ilişkili kaydın bilgileri kullanılarak alanlardan alınan telefon bilgisi ile SMS atılabilir. Sistem içi bildirim ise aynı şekilde tanımlanarak sistem içi belli kullanıcı, kullanıcı grubu veya yetki gruplarına atılabilir.
 7. Kayıt Güncelle: Alan Güncelle Aksiyonunda, iş kuralını tetikleyen kayıt veya lookup alanlar ile ilişkilendirmiş farklı kayıtlar üzerindeki herhangi bir alanın değerini güncellemek için kullanılır. Örnek Kullanım: Randevu tamamlandı olarak kaydedildiğinde ilgili görevin statüsünde tamamlandı olarak güncellensin gibi bir istek olduğunda bu aksiyon tipi ile yapılabilir.
 8. http isteği gönder: HTTP İstek sistem dışındaki farklı bir sisteme istek gönderilmesi sırasında kullanılmaktadır. GET,POST ve PUT olarak iç farklı tipte istek bu sayfada tanımlanabilir.
 1. Kullanıcılar
 1. Kullanıcılar listesinden sistemdeki kullanıcıların toplu olarak excel ile içeri veya dışarı aktarımı mümkündür.
 2. Kullanıcı eklerken hangi yetki gruplarına veya kullanıcı gruplarına ait oldukları tanımlanabilir.
 3. Kullanıcı tanımlanırken, profil resmi yüklenilebilir. Gravatar. Com ile sistem entegredir. Kullanıcı e-mail adresi gravatar.com’da tanımlı ise resmi otomatik olarak almaktadır.
 4. Kullanıcının cep telefonu, GSM no, T.C kimlik no, Dahili no,(IVR entegrasyonları için), Bölüm, işe başlama tarihi, ayrılma tarihi, açılış sayfası (bu kullanıcı sisteme giriş yaptığında varsayılan açılış sayfası kullanıcı bazlı tanımlanabilir.), Özel Kod 1, Özel Kod 2, Özel Kod 3, Aktif menü, Aktif dil, 1. Derece Yönetici, 2. Derece Yönetici, 3. Derece Yönetici bilgileri girilebilir.
 5. Kullanıcı bazlı yetkilendirme yapılabilir.
 1. Kullanıcı Grupları
 1. İstenildiği kadar kullanıcı grubu oluşturulabilir.
 2. Üst kullanıcı grubu ile ilişkisel bir yapı oluşturulabilir.
 3. Kullanıcı grubuna yönetici atanabilir.
 1. Yetki Grupları
 1. Üst yetki grubu seçilebilir.
 2. Yetki grubu yöneticisi atanabilir
 3. Yetki gruplarına aşağıdaki yetki tanımlamaları yapılabilmektedir.
 4. Nesne bazında yetkilendirme

Oluşturulan nesnelerde verilebilecek yetkiler “Oluşturma-okuma (Okuma-Detay Okuma-Dosya Okuma-Data export) Güncelleme-Silme

 • Eylemler

Sistemde bulunan Eylemlerin yetkilendiği alandır. Örn: Alan Ekleme, Görüntüleme filtresi ekleme

 • Görüntüleme Filtresi

Sistemde tanımlanan görüntüleme filtreleri bazında yetki verildiği/verilmediği alandır. Bu özellik sayesinde filtrelerin yetkilendirilmesi yapılabilir. Örneğin, satış temsilcisi sadece kendi portföyünü listelesin ama satış müdürü tüm müşterileri listeleyebilsin.

 • Sayfa tasarımı

Nesnelere tanımlanan Sayfa tasarımlarından Hangisine yetki verileceğinin seçildiği alandır. Bu özellik sayesinde bir özel nesneye ait birden fazla sayfa tasarımı yetkilendirilebilir.

 • Panel

Ana ekranda tasarlana Panelin görüntülenme yetkisi verilen alandır.

 1. Menüler
 1. Sistemde Nesneler oluşturulduğunda varsayılan olarak bir menü oluşturulur bu menü sıralı şekilde her bir nesnenin sıralanması şeklindedir. Sonradan ihtiyaç doğrultusunda bu Menüler Bir ad altında gruplanarak şekillendirilebilir.
 2. Her bir nesneye ait yeni Menü Ögesi oluşturularak bu yeni Menü altına “Liste” sayfalarının menü tanımları Alt menü olarak yapılarak sıralama oluşturulabilir.
 3. Bu menülere sadece sistem içi yönlendirmeler değil, URL tanımlaması ile farklı web-sitelerine veya web uygulamalarına yönlendirmeler yapılabilir.
 4. Menüler kullanıcı güncelleme sayfasından kullanıcı bazında tanımlanabilir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar farklı menüler kullanabilirler.
 1. Kanban
 1. Kanban kelimesi görsel Japoncada kart anlamındadır. Sistemde bir görüntüleme aracı olarak kullanılır.
 2. Özel Nesne seçilerek ona özgü hazırlanır
 3. Kanban Ad verilir, Kolon Adı seçilir, Ana Başlık ve Açıklama alanları objeden seçilerek tanımlama yapılır.
 4. Kanban Objenin Liste görüntüleme sayfasında bir buton ile erişilebilir.
 5. Aynı Objede isteğe göre Birden fazla tanımlama yapılabilir. Tanımlama yapılırken Kanban kolonları bir selectlist alan ile eşleştirilmelidir. Örneğin; Teklif statülerine (statü selectlist bir alan) göre tekliflerin Kanban görünümden listelenmesi.
 1. Takvim
 1. Her bir nesne için İsteğe göre birden fazla Takvim tanımlanabilir.
 2. Takvim Ay, Hafta ve Gün olarak çeşitli görünüş tarzlarında görüntülenebilir. FullCalendar eklentisinin desteklediği görünümler sistemde mevcuttur.
 3. Takvim tanımlaması yapılırken aynı özel nesnedeki en az 1 tarih alanı başlangıç olarak seçilmelidir. Bitiş alanı zorunlu değildir. Bitiş seçilirse kaydı takvim üzerinde başlangıç ve bitiş tarihi olarak çizmektedir.
 4. Takvimde görüntülenecek ilk alan özelliği ile takvimin sol tarafında kayıtla ilgili bilgilere göre takvimde çizme işlemi yapılabilmektedir. Örneğin; servis personellerinin gideceği servislerin saat bazında veya gün bazında takvime çizilmesi yapılabilir.
 5. Takvim istenirse ana sayfa ve/veya ilk açılışta gelecek sayfa olarak tanımlanabilir.
 6. Nesne listeleme sayfası üzerinden tek buton ile tanımlı tüm takvimlere ulaşılabilir.
 1. Harita Görünümü
 1. Nesne bazında birden fazla Harita Görünümü Oluşturulabilmektedir.
 2. Nesne içerisinde oluşturulacak “Lokasyon alanı” içerisine eklenen veriler ile veriler harita üzerinde görüntülenebilmektedir.
 3. Sistem Open Street Map ve GoogleMaps ile entegredir. Google maps için her firma kendi API kullanıcısı ve şifresini alıp sistemde tanımlayabilir. Her firma kendi googlemaps hesabını almak ile yükümlüdür.
 1. Form Şablonları
 1. Nesne bazında ihtiyaç duyulan adette Word Formatından hazırlanan Şablonlar tanımlanabilir.
 2. Nesne içerisinde yapılmış kayıtları “detay” butonu ile erişilmesi durumunda ulaşılan tanımlı Form şablonlarına ulaşılabilir ve Yazıcıdan çıktı olarak alınabilir.
 3. Form Şablonuna istenilen bir ad verilebilir ve Çıktı Türü Word/Pdf. Olarak seçilebilir.
 4. Form Şablonunda veri içermeyen alanların Boş gelmesi istenebilir. Form Şablonu Pasif duruma alınabilir.
 5. Form şablonu özelliği sayesinde mevcut kaydın içerisindeki tüm alanlar, lookup bir alan var ise bu alan içerisinde kaydın tüm alanları, kayda ait tablo var ise istenen kolonları ile birlikte tüm tablo satırları, nesne ilişkilendirmesi var ise tüm istenen kolonlar ile tüm kayıtlar form şablonuna basılabilir.
 1. Mesaj Şablonları
 1. Sistemde üç tipte bulunan bildirimler için mesaj şablonları tanımlanabilir.
 2. Otomatik olarak sistem tarafından doldurulacak Şablon oluşturulabilir. Söz konusu şablon ilgili alanları Oluşturulan kayıtlarda bulunan verilerin otomatik doldurulması ile sağlanır.
 3. Şablon dizayn işleminde HTML Editör kullanılmaktadır. Bu sayede Resim, Bağlantı, Tablo ,Özel karakter vb. özellikler de kullanılabilir.
 4. Giden mesaj içerisinde kayda otomatik ulaşmak için link eklenebilir.
 1. Bildirim Ayarları
 1. Sistemde e-mail ve SMS bildirim ayarları tanımlanabilir.
 2. E-mail tanımlaması için SMTP bilgileri ile ara yüzden tanımlama yapılıp yine ara yüzden test e-maili gönderilebilir.
 3. SMS tanımlaması sırasında MobilDev hesap bilgileri sisteme tanıtılabilir. Test SMS’i gönderilebilir. Mevcut kontör sorgulaması yapılabilir.

     19. Alan İlişkilendirmesi

1. Nesne içerisinde bulunan iki selectlist alanın ilişkilendirilmesi yapılabilir.
2. Alan İlişkilendirme sistemde bir nesne içerisindeki iki çoktan seçmeli alanı (Selectlist) birbiri ile ilişkilendirmek için kullanılır.       Örneğin: Aktivite nesnesinde Aktivite Şekli ve Aktivite Türü adında iki adet Selectlist alan var. Bu alanlar içerisinden Aktivite Şekli seçtikten sonra Aktivite Şekline ait Aktivite Türlerinin listelenmesine istendiği durumlarda bu özellik kullanılabilir

    20. Panel

1. Sisteme birden fazla panel eklenip bu panellerin yetkilendirmesi yapılabilir.
2. Panellerin içerisine arayüz üzerinden HTML ve Javascrpit kodları yüklenebilir.
3. Firmalar kendi istedikleri doğrultuda giriş sayfaları, rapor panelleri tasarlayabilir.
4. Bu paneller aynı zamanda Dashboard Designer ile entegredir. Tasarlanan dashoardlar eklenen paneller üzerinde görüntülenebilir.

 1. İstemci Betikleri (Client Scrpit)
 1. SetXRM Mayanın dinamik özelliklerinin desteklemediği durumlarda sayfalarda firmaların ihtiyaçlarına göre farklı aksiyonlar yapmak için kullanılan kısımdır. Çalışma mantığı ise her nesneye ait olan 7 farklı sayfa için sisteme ara yüz üzerinden farklı Java Script kodu yükleyerek yapılabilir.

     Script Kodunun Nesneye ait uygulanabileceği sayfalar:

i. Yeni Kayıt Görüntüleme
ii. Kayıt Güncelleme
iii. Liste Kaydı Görüntüleme
iv. Kayıt Detay Görüntüleme
v. Kanban Görüntüleme
vi. Takvim Görüntüleme
vii. Harita Görüntüleme

 1. Raporlar (Dashboard)
 1. SetXRM üzerindeki veriler belli saat aralıklarında rapor veritabanına aktarılır. Böylelikle performanslı bir şekilde veriler raporlanabilir.
 2. Rapor yenileme saat aralığı ortalama dört saattir. Bu saat uygulama kullanımı ve yoğunluğuna göre değiştirilebilir.
 3. SetXRM ürünü DevExpress Web Dashboard Designer ile embedded olarak enteredir. Dashboard tasarımı ürün özellikleri için: https://documentation.devexpress.com/#Dashboard/CustomDocument116770
 1. Çoklu aksiyon
 1. İki tipte toplu aksiyon vardır. Çoklu SMS gönderimi ve Çoklu veri güncelleme
 2. Sistemde bir kayıtla ilişkili olarak tek tek SMS gönderimi iş kuralları üzerinden yapılmaktadır ama belli bir görüntüleme filtresi seçildikten sonra orada bir alandaki numara kullanarak sistemden çoklu SMS gönderimi yapılabilir.
 3. Çoklu SMS gönderimi yapılmadan önce gönderilecek olan metnin Mesaj şablonları kısmından eklenmesi gerekmektedir.
 4. Çoklu güncelleme özelliği bir görüntüleme filtresi üzerindeki kayıtların hepsi için bir veya birden fazla alanını bir tuşla güncellemeyi sağlar.
 1. API
 1. SetXRM ürünü kendisinden veri okuma ve kendisini veri yazma ihtiyaçlarını karşılama için REST API’ye sahiptir.
 2. Admin kullanıcısının ulaşabileceği API key ve kullanıcı bilgileri ile herhangi bir uygulama ile SetXRM ürünü entegre olabilir.
 3. API’nin yapısı sayesinde istenilen özel nesne sınır olmaksızın entegrasyon sağlanabilir.
 4. API yetenekleri ve örnek kodları için: api.setcrm.com
 5. setxrm.com ile her tip program ile çift yönlü entegrasyon yapılmaktadır. Halen SAP, LOGO, NETSIS, MIKRO, ETA, NEBIM ve DIA ile entegre çalışmaktadır.
 1. SetXRM Excel Eklentisi
 1. SetXRM ürünün Excel için bir eklentisi mevcuttur. Bu eklenti yüklendikten sonra kullanıcı bilgileri ve API key tanıtıldıktan sonra SetXRM ile Excel entegre bir şekilde çalışabilmektedir.
 2. Excel üzerinden yapılabilecekler;

i. Çoklu veri güncelleme
ii. Çoklu veri ekleme
iii. Veri doğrulama (veriler yüklenmeden önce valide edilebilir)
iv. Veri getirme (görüntüleme filtresi seçerek SetXRM üzerinde veri excele direkt çekilebilir.)
v. Başlıkları getir (özel nesnelere ait alanlar excel kolonlarına otomatik şekilde gelir)

 1. SetXRM Outlook Eklentisi
 1. SetXRM ürünün Outlook için bir eklentisi mevcuttur. Bu eklenti yüklendikten sonra kullanıcı bilgileri ve API key tanıtıldıktan sonra SetXRM ile Outlook entegre bir şekilde çalışabilmektedir.
 2. Outlook üzerinden yapılabilecekler;

i. E-mailleri ilgili kişi ile ilişkili olarak XRM’e aktarma
ii. SetXRM takvimi ile Outlook Takvimini entegre etmek
iii. SeyXRM Playstore dan indirilerek mobil uygulamadan kullanılabilir.

 

TurkeyEnglish