Fully Responsive

With Richer you do not need to worry about how your site will look on a particular screen size. We cared about that for you and made our theme fully responsive. It means your website will automatically adapt to screen size.

Retina Ready

If you want your site to look same great on high resolution displays - Richer is a great choice! All of the included images here are 100% Retina Ready and will look fantastic on the devices like iPhone, iPad or MacBookPro Retina.

Tons of Shortcodes

There are so many shortcodes included in our theme, check out Shortcodes menu in our demo and see that! You will find anything you need to create your page layout from this variety of shortcodes.

Sağlık Sektörü İçin Crm Uygulamaları

saglık crm

Sağlık Sektörü İçin Crm Uygulamaları- SetXRM

Sağlık sektöründe crm programı olarak , sektörünüze özel uygulanabilen SetXRM’i kullanabilirsiniz. Sistemin dinamik yapısı sayesinde size özel ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek modülleri ekleyebilirsiniz. Genel olarak sağlık sektöründeki crm  çözümleri aşağıda listelenmiştir. Listedeki özellikler dışında ihtiyaçlarınıza yönelik eklenebilen modüller SetXRM’in esnek yapısı sayesinde ek bir maliyet gerektirmeden kullanımınıza sunulmaktadır.

Adres Defteri

Genel Crm’deki adres defterinde bulunan firma ve firmaya ait kişiler yapısı haricinde sağlık sektöründe doktor ve hastalar;  hastane, rehabilitasyon merkezi vb. kurumlar hiyerarşik şekilde kaydedilebilmektedir. Böylelikle belli bir kuruma ait doktorlar ve bu doktorlar ait hastalar bu hiyerarşik düzene uygun şekilde raporlanabilmektedir.

Aktivite, Görev ve Randevu Takibi

Firmanızdaki satış temsilcilerinizin ziyaret, toplantı, çağrı gibi yaptığı çeşitli aksiyonlar program üzerinden hasta, doktor ve kurum bazında kaydedilebilmektedir. Sisteme ziyaret bilgisi girilirken sektöre ait bilgiler kaydedilebilmekte ve sonrasında bu bilgiler ihtiyaçlarınız bazında raporlanabilmektedir. Örnek olarak, bu raporlar satış temsilcinizin gerçekleştirdiği kurum ve kuruma ait doktor bazında aylık ziyaret sayısı, ziyaret sebebi vb. şekillerde olabilmektedir.

Ürün Envanteri

Firmanın sattığı ürünler farklı bilgiler ile sisteme kaydedilerek ilgili raporlar alınabilmektedir. Hem ürün hem de firma bazında özel indirim kampanyaları uygulanabilmektedir. Ürünlerin fiyat, kullanım tipi gibi farklı alanlar üzerinden segmentasyonu yapılabilmekte; bunlar üzerinden farklı raporlamalar alınabilmektedir.

Teklif ve Sipariş Modülü

Sağlık crm yönetimi; teklif ve siparişlerin mobil olarak satış temsilcileri tarafından oluşturulabilmesine olanak tanır. Ürün kayıtları kullanılarak hazırlanan teklif ve sipariş formaları firmanıza özel, dinamik olarak tasarlanabilmektedir. Oluşturulan sipariş ve teklif formları sistem üzerinden Word ve/veya Pdf olarak indirilebilmekte ayrıca müşteriye sistem üzerinden e-posta ile gönderilebilmektedir. Teklif ve sipariş kaydında firmaya özel iskontolar, kargo ve komisyon bedelleri dikkate alınarak özel hesaplamalar yapılabilmektedir.

Şikayet ve Görüş

SetXRM’in sahip olduğu API sayesinde web sitesi ve sosyal medya kanallarından gelen şikayet ve görüş bildirimleri sisteme otomatik olarak kaydedilebilmektedir. Diğer bildirimlerin ise sisteme elle girişleri yapılabilir veya excel ile toplu olarak sistemin içene alınabilmektedir.
Şikayet ve görüşlere statü atayarak ve bu statülere bağlı ilgili birimler sistem üzerinden görevlendirilebilmektedir. (satış temsilcisi ile ilgili bir bildirim olduğunda başka bir temsilcinin yönlendirilmesi veya ürünle ile ilgili bir şikayet gerçekleştiğinde yeni ürünün yollanması gibi.) Böylelikle hangi temsilci ile ilgili ne tür bildirimlerde bulunulmuş, hangi üründen ne türde şikayetler ulaşmış, bu şikayetler sonrasında ne tür aksiyonlarda bulunulmuş raporlanabilmektedir.

TurkeyEnglish