fbpx

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Gizlilik Politikası, Argeset Yazılım Dan. San. Tic. Ltd. Şti. (SetXRM) ile Son Kullanıcı Sözleşmesi’ni akdetmiş olan tarafların (Müşteri), SetXRM tarafından sunulmakta olan ve www.setxrm.com web sitesinde (Site) duyurulan bulut tabanlı Uygulama’dan (Uygulama) üye olunarak faydalanılması ve Uygulama’nın kullanımı sırasında, SetXRM ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları düzenlemektedir. Uygulama’ya giriş yapan kullanıcılar Son Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve Gizlilik Politikasını kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar. Gizlilik Politikası, Müşteri ile akdedilen Son Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Son Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen içerik Müşteri’nin mülkiyetindedir.

Üyelik aşamasında ve Uygulama’nın kullanımı sırasında Müşteri, Şirket yetkilileri veya çalışanlar tarafından sağlanan bilgilerin korunması ve bunların gizliliğinin sağlanması SetXRM olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle Müşteri ve sistemi kullanan Son Kullanıcı tarafından sağlanan ve Uygulama’da paylaşılan bilgiler, Son Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

MÜŞTERİ, UYGULAMA’ya kişisel verileri ve Kullanıcı Bilgileri yüklenecek ÇALIŞANLAR bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olduğunu, kişisel verilerin UYGULAMA’ya yüklenmesi ve veri işleyen sıfatını haiz SetXRM tarafından bu verilerin işlenmesi de dahil olmak üzere bu kapsamda ÇALIŞANLAR’dan gerekli onayların alınması, ÇALIŞANLAR’a gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin münhasıran kendi sorumluluğunda olduğunu, bu kapsamda SetXRM’un maruz kalabileceği her türlü talep ve zararın kendisine rücu edileceğini kabul eder.

SİTE ve UYGULAMA’nın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için MÜŞTERİ’nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.

SetXRM, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri işleyen” sıfatıyla Uygulama’da paylaşılan kişisel veriler ile ilgili mevzuata uygun şekilde işlemektedir. SetXRM ilgili mevzuatta belirlenen kapsamda,kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.

SetXRM, Müşteri, çalışanlar ve sair üçüncü kişiler hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

SetXRM sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

SetXRM, işbu Gizlilik Politikası’nı Site üzerinden ya da e-posta vasıtasıyla bildirerek dilediği zaman değiştirebilir. SetXRM’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri bildirim tarihinde yürürlük kazanır.

SetXRM ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Son Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

  • Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması
  • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması

Site ve Uygulama üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, SetXRM’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Depolama, barındırma gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Uygulama’da sunulan hizmetlerin bazı kısımları SetXRM iş ortaklarınca ve üçüncü partilerce Müşteri’ye sağlanabilir. SetXRM Uygulama kapsamında belirttiği hizmetlerin sağlanması için, Müşteri ve Son Kullanıcı bilgilerini, sadece bu amaçla ve Son Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki kural ve koşulları gözeterek üçüncü partilerle paylaşabilir.

Son Kullanıcı, bu Gizlilik Politikası’nda düzenlenen hususlara ilişkin sorularını info@setxrm.com adresine e-posta göndererek SetXRM’a iletebilir.