fbpx

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Bakanlık olarak 2004 yılından beri çevre mevzuatı kapsamında hizmet veren laboratuvarları yetkilendiriyoruz.
Bu süreçte laboratuvarların başvuru, değerlendirme, yerinde inceleme, denetim ve belgelendirme gibi tüm faaliyetleri bir çok dosya ve yazışmalar ile yürütülmekteydi.

Zaman içerisinde aşağıda belirtilen nedenler bizleri tüm bu işlemlerin ilgili kullanıcılarla elektronik ortamda yürütülecek bir ihtiyaç doğurdu.

1- Çevre Referans Laboratuvarındaki numune süreçleri ve 17025 kapsamında kalite süreçlerinin yönetilmesi.

2-Mevzuat gereği yapılması gereken evrak işlemlerinin ağır bir iş yük getirmesi ve tüm bildirim ve bilgilendirmelerin resmi yazışmalarla yürütülmesi sebebiyle kağıt israfı oluşturması.

3-Belirli sürelerle bağlanmış olan işlem basamaklarının takibinin ve zamanında yerine getirilmesinin zorlaşması.

4-Yerinde inceleme ve denetimlerde komisyon oluşturma eksiklik, düzeltici faaliyet, tutanak oluşturma, görev raporu vb. düzenlemelerde süreçlerin uzaması.

5-Başvuruların değerlendirilmesi sonucu; mevzuat, kapsam, parametre ve metot bazında oluşturulan, oldukça detaylı ve zahmetli bir süreç alan belge oluşturma işlemleri, uygulamadaki farklılıklar ve belgelerinin standardizasyonu kapsamındaki aksamalar.

6- Verilerin toplanması, istatistiksel olarak değerlendirilmesi ve paylaşılması gereklilikleri.

7-Bakanlığımızca ve çeşitli kullanıcılar tarafından sıkça talep edilen sorgulamalar.

Web sitesi üzerinden ve resmi yazışma yolu ile yapılmakta olan, laboratuvarlar ile ilgili her tür iletişim (duyuru, bilgi ve belge talebi vb.) geçmiş kaydı yapılacak bir sistem gerekiyordu.
Bu arayışlar sonrasında 2015 yılında SetXRM ile tanıştık.
Karşılıklı yapılan hızlı bir analiz sonrasında “Laboratuvar Yetkilendirme Uygulaması” ve “Numune Kabul, Laboratuvar Süreçleri, 17025 Kapsamı Kalite Süreçleri” kısmını oluşturup kullanmaya başladık.
Mevzuat gereği yürütmemiz gereken tüm süreçleri sistem üzerinden yürütüyor, çevre adına toplanan verilerle istatistiksel çalışmalar yapıyor ve bu çalışmaları ilgili makamlarla paylaşabiliyoruz.
Yazılımın dinamik ve güncellemeye açık özellikleri ile modülleri geliştiriyor ve ek modüller ekleyebiliyoruz. Bu sistem sayesinde kullanıcılar olarak, tüm işlemleri optimum sürede, aynı standart da ve kağıt israfı olmadan yürütebiliyoruz.
Tabi ki tüm bu süreçlerin sağlıklı, başarılı ve hızlı yönetilmesinde proje yöneticisi Kemal Bey ve ekibinin hızlı ve doğru çözüm bulma, alternatif oluşturma ve tüm bunları güler yüzle yapma konusundaki başarılarının payı büyük.
Bakanlık olarak bu Uygulamayı geliştirmeye devam edeceğiz. Kemal Bey ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz…

A. Birim UĞUR
Yüksek Kimyager