fbpx

İhale ve Proje Yönetimi

İhale modülünde ihalenin ilana çıkış tarihinden ürün teslimatına proje bazlı bir ihale ise proje tamamlanıncaya kadar tüm süreçleri maliyetleri ile takip edebilirsiniz.

İhalenin temel bilgileri zeyilnameler, teminat mektubu takip formlarının otomatik basılması teklifin şartnamesinde belirtildiği gibi oluşturulması ihale karlılığının hesaplanması geçmiş ihalelerde rakip fiyatlarının analizi yapılabilir.

İhale modülünde iş süreçleri kısaca aşağıdaki gibi çalışır.
İhale modülüne bilgiler manuel olarak, Excel veya API entegrasyonu ile ilgili sitelerden yapılır. Bu ihaleler ilgili kişiler tarafından incelenir, girilecek veya girilmeyecek diye işaretlenir. Girilecek olanlar için ilgili kişilere görev oluşturulup süreç başlatılır. Her şube ve birim kendi bölümü ile ilgili işleri belirtilen zaman içinde tamamlayıp sistem üzerinden yürütür. İhale sonuçlanınca, ihaleye katılan firmalar, verdikleri fiyatlar sisteme girilir. İhale kazanılmış ise sözleşmeye bağlı yapılacak sevkiyatlar planlanır ve yine sistem üzerinden takibi yapılır.

Proje Yönetim Modülü ile projenin ana adımları, alt adımları, süreleri ,çalışacak kişiler, kullanılacak malzemeler, maliyetler projenin anlık durumu takip edilebilir. Projenin anlık tamamlanma oranı, anlık maliyet, kalan iş miktarı online olarak takip edilebilir. Proje ile ilgili yapılan toplantılar, gönderilen e-mailler, gönderilen dokümanlar, sarf giderler, konaklama ve ulaşım giderleri proje alt adımlarına bağlı olarak takip edilebilir. Proje başlangıcından sonuna kadar ürünlerin keşif, proje, sevk, üretim ve iade miktarları adım adım takip edilebilir. Proje aynı anda birden çok noktada yürütülüyor ise her noktanın işlemleri ayrı ayrı takip edilebilir.

Proje ve ihale modülü sistem üzerindeki diğer modüller ile entegre çalışır. Görev, randevu, aktivite yönetimi, iş süreçleri takibi, masraf girişi, gelen giden evrak, ürün sevkiyatı, ürün kabul işlemleri ve finans yönetimi modülleri ile entegre olarak kullanılır.