Fully Responsive

With Richer you do not need to worry about how your site will look on a particular screen size. We cared about that for you and made our theme fully responsive. It means your website will automatically adapt to screen size.

Retina Ready

If you want your site to look same great on high resolution displays - Richer is a great choice! All of the included images here are 100% Retina Ready and will look fantastic on the devices like iPhone, iPad or MacBookPro Retina.

Tons of Shortcodes

There are so many shortcodes included in our theme, check out Shortcodes menu in our demo and see that! You will find anything you need to create your page layout from this variety of shortcodes.

Diğer Sektörler

Neler Yapıyoruz?

Hitap Ettiğimiz Diğer Sektörler!

reklam ve ambalajAmbalaj ve Reklam firmalarında CRM uygulamaları çok yaygın olmamakla beraber kurumsal çalışmalarını yürüten firmalar CRM’in gerekliliğine inanmaya başlamıştır. Son yıllarda artan rekabet şartlarında şirket verimliliklerini artırmak için CRM uygulamaları şart olmuştur. Bu doğrultuda ambalaj, reklam ve tabela gibi iş kollarında iş süreçlerini takip etmek ve işletmede otomasyon sağlamak için en azından temel fonksiyonları kapsayan bir CRM veya XRM uygulaması kullanmalıdır.

Özellikle reklam firmalarının iş süreçleri birçok adımdan oluşmaktadır. Bu süreçler firmadan firmaya farklılıklar göstermektedir, bunları standart bir yazılım ile çözmek pek mümkün değildir. O nedenle SetXRM gibi dinamik sayfaları çok hızlı oluşturabilecek bir yazılım ile bu operasyonları kontrol edebiliriz. SetXRM de geliştirilecek basit bir üretim takip modülü ile tekliften, sevkiyata tüm süreçleri takip edebilirsiniz.

Ambalaj ve Reklam firmaları için gerekli CRM modülleri; adres defteri, firma, kişi, çağrılar, fırsatlar, gönderiler, görevler, teklif, sipariş, sevkiyat, üretim, kalite kontrol, iş emirleri ve müşteri şikayetleridir. Bu modüller dışında istenir ise satın alma, doküman yönetimi de sisteme eklenir. Burada bahsi geçen modüller SetXRM de hazırdır ve hemen devreye alınabilir.

hakkimizdaBilgisayar veya Bilişim firmaları için çok fazla CRM uygulaması mevcuttur. Ancak kullanımdaki pratiklik ve dinamik yapı ön plana çıktığı zaman ürün sayısı sınırlı sayıdadır. SetXRM maya dinamik yapısı sayesinde Bilişim firmaları için ideal bir çözümdür. Bilişim firmaları CRM ile, sipariş, satış, sevkiyat, teknik servis, sözleşme, evrak yönetimi takip etmektedir. Bilgisayar ve Bilişim hizmeti veren firmaların %90 küçük ölçekli KOBI olduğu için yukarıda yazılan modüllerin dışında CRM kullanımları pek mümkün olmamaktadır.

Bilişim firmaları CRM kullanarak verimlerini artırabilirler. Pazarlama kanallarını kullanmamakta ürünlerini sattıkları firmaların pazarlama araçlarını kullanmaktadırlar. Yoğun olarak çağrı, teknik servis ve teklif modüllerini kullanmaktadırlar. Ayrıca sözleşme, teknik servis bağlantısı yaparak müşterilerine verdikleri hizmetleri ölçebilir bu sayede verimlilik ve karlılıklarını artırabilirler. Santralleri ile yapılan bağlantı ile dışardan gelen tüm çağrıları sınıflarına göre gruplayabilir, isterler ise doğrudan teknik servis elemanının cep telefonlarına yönlendirebilirler.

Tekliflerini oluştururken ürün bazlı, firma bazlı isterler ise tek tek isterler ise toplam indirim yapabilir, istediği kadar revize teklif oluşturabilir oluşturduğu revize tekliflere her noktadan ulaşabilir. SetXRM üzerinde oluşturulan teklifler onay süreçlerinden geçtikten sonra mail ile Pdf olarak müşteriye gönderilir, müşteri onayı alındıktan sonra sırası ile Sipariş formu (satış fatura talep formu), sipariş teyit formu (sözleşme, müşteri tarafından imzalanan), satış sevkiyat takip formu depo çıkış formu) sistem tarafından otomatik oluşturulur.

derneklerDernekler ve STK (Sivil Toplum Kuruluşları) için CRM veya üye takip programları üye takip işlerini takip için gereklidir. Dernekler veya Vakıfların üyelerinden gelen aidatların düzenli toplanması, giderlerin takibi, üyelerin düzenli bilgilendirilmesi, kurum ve kuruluşlar ile olan yazışmalar, Sosyal medya ile olan iletişim ve haberler SetXRM üzerinden takip edilebilir.

Ayrıca Dernek veya vakıfların düzenleyeceği sosyal etkinlik projelerinde tüm girdi ve çıktılar CRM üzerinden takip edilebilir. Bu tip projelerde proje beklentileri, proje ana adımları, roller, aktiviteler, yapılan işlerin çıktıları bu çıktılara bağlı dökümler sistem üzerinden takip edilebilir. Dernek aidatlarını aylık yıllık bazda oluşturup ödenenler ile ödenmeyenleri sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Sistem SMS entegrasyonu sayesinde aidat borçlarını mesaj olarak üyelere atabilirsiniz.

SetXRM ile her türlü Sivil toplum kuruluşu için uygulama geliştirilip üyeler ile paylaşılabilir. Bu doğrultuda sınırsız iş akışı ve yönetim çözümü sunmaktadır. İstenilen her doküman şablon olarak tasarlanıp sisteme yüklenerek yönetimlerde kurumsallık sağlanabilir.

doktorlarDoktorlar ve Diş hekimleri için CRM yeni bir kavram olup rekabet arttığı bu ortamda kullanılması gerekli olmuştur. Doktorlar için hasta takip programı halen kullanılmakta olup birçok program güncelliğini kayıp etmiştir. Günümüz koşullarında her noktadan bilgilere ulaşmak gerektiği ve mobil cihazlardan kullanılabilmesi gerekli yazılımlar gereklidir. Bazı uygulamaların masaüstü ve mobil uygulamaları ayrı ayrı mevcuttur, tabii bu durumda ana programda yapılacak değişiklik mobil uygulamalara yansımamaktadır, mobil uygulamalarında sürekli güncellenmeleri gerekmektedir.

SetXRM ile geliştirilen Doktor-hasta takip programı ile hastaların randevuları, onlara yapılan teşhis ve tedaviler, verilen ilaçlar, çekilen film, tomografi, MR ve benzeri tetkikler, tahliller ve tahlil sonuçları, uygulanan tedavi yöntemleri onların sonuçları gibi tüm bilgiler tek sistem altında toplanıp takip edilebilir. Programa cep telefonlarından, tabletlerden veya her türlü PC veya notebooktan erişilebilir. Hastalara randevu verirken her noktadan sisteme ulaşabildiğiniz için daha dinamik bir şekilde hareket edebilirsiniz.

Doktorlar için oluşturulan tüm fonksiyonları diş hekimliği v.b. gibi işler içinde oluşturabilirsiniz. Diş hekimliği hasta takip programı olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. İstediğiniz size özgü ara yüzleri bir günde oluşturup sisteme yükleyebilirsiniz.

cms ve lms programlarıİçerik yönetim sistemi (İYS)( Content management CMS) son yıllarda şirketlerin artan bilgi paylaşımı ile artış göstermiş ve önem arz etmiştir. Bilgi tekrarını önlemek rol tanımlı kişilere paylaşım vererek doğru bilgiyi ilgili doğru kişiler ile birleştirmek CMS in düzgün yapılanması ile mümkün olmaktadır. XRM uygulamaları ile kısa sürede istediğiniz yapıda CMS oluşturup rahatlıkla yönetebilirsiniz. Ayrıca düzgün yapılandırılmış CMS’ler sayesinde kullanıcılar arasında iletişim kurulması sağlanır ve istenilen raporlar kolaylıkla alınabilir. Günümüzde Google Drive veya Ofis365 ile CMS oluşturulabilmekte olup; bunlar için ayrıca ücret ödenmektedir. SetXRM veya XRM uygulaması ile sadece yeni modül ekleyerek CMS uygulaması geliştirebilirsiniz, Bu uygulama ile aynı zamanda web sitenizi entegre edebilirsiniz, sistem üzerinde yapılan değişiklikler anında web sitenizde görülebilir.

LMS (Learning Management System) Öğrenme Yönetim Sistemi günümüzde şirketlerde, eğitim kurumların da, online eğitim sağlayan sitelerde yaygın ve etkin olarak kullanılmaktadır. SetXRM ile oluşturulan LMS uygulaması, şirket ve sektör bazında farklılık göstermekle beraber, Kayıt Objesi, Sunum ve İçerik Objesi, Kurs Objesi, Ölçme ve değerlendirme objesi, Raporlama Objesinden oluşur. LMS için objeleri tasarlarken CMS tekniklerini kullanarak sunulan öğrenme materyalini paylaşma ve tartışma, dersleri yönetme, sınavlara girme, ödev alma ve bu ödev ve sınavlara ilişkin geribildirim sağlama, öğrenme materyallerini düzenleme, öğrenci, öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi işlevleri yerine şekilde tasarlanmalıdırlar.

güzellik merkezleriGüzellik salonları ve Epilasyon merkezleri için XrmCRM uygulamaları kaçınılmaz olmuştur. Artan rekabet şartlarında mevcut müşteriyi elde tutmanın yanına yeni müşteriler elde etmek şirketlerin sürekliliği açısından kaçınılmazdır. Yeni bir müşteri elde etmek mevcut müşteriyi elde tutmaktan beş kat daha maliyetlidir. Onun için öncelik ile mevcut müşterilerimiz için mutlak müşteri memnuniyetini sağlamalıyız. Güzellik salonları ve Epilasyon Merkezleri için gerekli XRM modülleri; kişiler, çağrılar, randevular, teşhis ve tedaviler, uygulamalar, kampanyalar gibi karmaşık olmayan ara yüzlerden oluşmuş bir uygulama ile rahatlıkla yönetilebilir.

Sistem üzerinden oluşturulan randevular ile müşteri takibi başlar, sistem müşteriye bir gün önceden hatırlatma maili veya SMS atar. Hatırlatma süresi istenildiği kadar esnek olabilir. Müşteriler sisteme bir defa kayıt olduktan sonra onlara ait tüm işlemler kayıt altına alınır. Her seansta uygulanan işlemler sisteme kayıt edilir. Böylece müşteri geldiğinde daha önce yapılan uygulamalara anında ulaşılır. Periyod yapılacak işlemler bir defaya mahsus sisteme girilir, ondan sonra tüm periyotlar sistem tarafından takip edilir. Sistem üzerinden gelen giden tüm çağrılar, telefona takılacak basit bir Caller ID ile sistem üzerinden takip edilebilir. Böylece arayıp size ulaşamayan müşterilerin kayıtlarına ulaşmış olursunuz, müşteri kayıplarını en aza indirmiş olursunuz. SetXRM ile geliştirilen müşteri takip sisteminiz mutlak müşteri memnuniyeti sağlayıp karlılığınızı artıracaktır.

insan kaynakları yönetimiSetXRM İnsan kaynakları (HR) uygulaması ile ister şirketlerinizin IK uygulamalarını isterseniz diğer şirketlerin IK uygulamalarını ayrı ayrı takip edebilirsiniz. Modül sınırlaması olmadığı için şirket büyüklüklerine bağlı olarak yapı oluşturabilirsiniz. SetXRM insan kaynakları uygulamasında halen aşağıdaki IK modülleri aktif olarak kullanılmaktadır.

1. HR Web portal Modülü (Bireysel işlemler) Personel özlük bilgileri, Bordro zarfı, İzin bilgileri ve talebi, Fazla mesai ve avans talepleri, Eğitim bilgileri ve talebi, Eğitim değerlendirmeleri, Performans değerlendirme, Duyuru ve öneri İşlemleri, Anket ve Sınav İşlemleri, Rezervasyon işlemleri, Yönetici işlemleri, Kaizen ve 5S Proje işlemleri, CV bankası, Masraf girişleri ve Onay işlemleri.

2. İnsan Kaynakları ve Bordro Modülü Eğitim Bilgileri, Başvuru takip, Performans yönetimi, Kariyer Yönetimi, İşçi sağlığı ve iş güvenliği, Aylık tahakkuk işlemleri, İzin işlemleri, Personel Bütçesi, Personel Bilgileri, Uygulama İşlemleri, Organizasyon yönetimi, Yardımcı İşlemler. SetXRM İnsan kaynakları uygulaması ile planladığınız her şeyi yapabilirsiniz. Diğer bölümlerde anlatıldığı gibi dinamik ve sonsuz modül geliştirme alt yapısı olduğu için ilerleyen zaman içinde oluşan talepleri sisteme kolayca entegre edebilirsiniz.

güvenlik şirketleriSon yıllarda hizmet sektöründe en hızlı gelişen alt sektörü Güvenlik sektörüdür. Güvenlik firmalarının bu hızlı büyümeyi kontrol edebilmesi ve istikrarlı hale getirmesi için XRM en önemli araç olmuştur. SetXRM uygulaması le geliştirilen Modüller sayesinde Güvenlik hizmeti veren firmaların teklif aşamasından operasyon aşamasına kadar tüm süreçler kontrol altına alınmaktadır.

SetXRM de oluşturulan modüller ile sağlanan hizmetler sınıflandırılarak uygun personel ve donanım seçimi yapılabilmekte bu seçimlerin ilgili kişilere mail veya mesaj ile gönderilmesi sağlanmaktadır. Bu işlemler operasyonlarda görevli kişi veya kişilerin kendi cep telefonlarına mesaj veya mail olarak düşmektedir. Yine aynı uygulamalar üzerinden işe başlama, bitiş saatleri, lokasyon bilgileri ile birlikte anında sorgulanabilmektedir. Sisteme eklenen harita modülü ile tüm personelin bulunduğu lokasyonlar ve yaptıkları işler tek noktadan izlenebilir.

SetXRM üzerinde oluşturulan çağrı, aktivite, randevu, proje, teklif, sevkiyat, operasyon, görev, masraf girişi gibi modüller ile tüm operasyonlar takip edilir. Yine sistem üzerinde oluşturulan sözleşme modülü ile faturalar sistem üzerinden otomatik olarak kesilir, çıktıları alınır ve istenir ise PDF olarak müşteriye e-mail olarak gönderilir. Yine sistem üzerinden oluşturulan insan kaynakları modülü ile şirket operasyonları için gerekli personelin CV leri saklanır ve istendiğinde buradan seçilerek ilgili görev yerlerine atanır.

iletişim şirketleriİletişim şirketleri için CRM veya XRM uzmanlık gerektirir. Bu sektörde daha önce çalışma yapmış bilgi birikimi olan firmaların uygulamaları tercih edilmelidir. SetXRM ve SetCRM uygulaması ile sektörde en deneyimli şirket ARGESET’tir. 2007 yılından günümüze en büyük operatörlerin sistemleri bu alt yapı ile geliştirilmiştir. İletişim firmalarını GSM operatörleri, onların Ana dağıtıcıları, onların bayileri, servisleri olarak gruplayabiliriz. Tüm operasyonları yönetebilen tek uygulama kendi in house yazılımları dışında tek sistem SetXRM’dir.

SetXRM üzerinden oluşturulan sınırsız modüller sayesinde hat takibinden, IMEI numarası, Modem, Mobil telefon takibini, bunlara bağlı temlik işlemlerini, hakedişleri, bayi ve satıcı primlerini, ürün bazlı, bayi bazlı, bölge bazlı, satış elemanı bazlı karlılıkları, dinamik kampanya ve promosyona yönetimini, müşteri segmentasyonuna bağlı pazarlama faaliyetlerini tek noktadan yönetebilirsiniz.

Sistem üzerinde mevcut olan API sayesinde ilgili diğer bütün uygulamalar ile rahatlıkla entegrasyon sağlanabildiği için IVR, IP santral, Outlook, kargo firmaları, SMS tedarik firmaları, Ticari yazılımlar ile rahatlıkla entegre edilebilirler. Aynı zamanda servis veren firmalar sistem üzerinden barkod ile ürünleri okutup çıkartarak servis stok takibi de sağlayabilmektedir. İlgili firmaların web siteleri üzerine ekledikleri bir API ile rahatlıkla web sitesinden gelen tüm talepleri SetXRM üzerinden takip edip sonlandırabilir ve müşteriye anından mesaj veya mail gönderebilir.

kamu için crmKamu için CRM çok son yıllarda önem kazanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları kişi ve kurumlara hizmet etmek için yapılandırılmışlardır. Gelişen iletişim kanallarına paralel olarak verdikleri hizmetleri kalitesini ölçmeleri ve bu ölçümlere bağlı hareket etmeleri gerekmektedir. Doğrudan veya dolaylı olarak verilen hizmetlerin sonunda yapılabilecek küçük bir anket formu ile verilen hizmetin kalitesi ölçümlenebilir. Özel sektörde verilen hizmet kalitesine bağlı müşteri bağlılığı ve performansı ölçülürken aynı şey kamu içinde geçerlidir.

SetXRM üzerinde geliştirilen basit bir CRM modülü ve mevcut santrallere yapılan IVR entegrasyonu ile rahatlıkla verilen hizmetler bir noktada toplanıp akabinde hizmet alanlar aranarak (outgoing call) oluşturulan memnuniyet anketi doldurulur. Yine aynı şekilde web sayfaları veya iletişim merkezlerinden gelen şikâyetler SetXRM şikâyet modülünde toplanır buradan yönetilir. SetXRM ile sadece CRM modülleri değil kurum içinde herhangi bir işin elektronik platforma taşınmasında yardımcı olur, Kamu kurum ve kuruluşları SetXRM kodu sınırsız kullanım hakkı ile alabilir sistem içinde istediği kadar kullanıcı ve modül ekleyebilir. Bu uygulama ile kurumun tüm yazılım gereksinimlerini karşılayabilir. Sistem üzerinde bulunan elektronik imza, EBYS (elektronik belge yönetim sistemi) sayesinde e-devletin diğer uygulamaları ile rahatlıkla entegre edilebilir.

metal sektörü için crmMetal firmaları için CRM (XRM) gereklilik arz eden bir uygulama olmuştur. Metal ve demir çelik sektöründe kar marjları %3-5 düzeylerindedir. Yüksek yatırım gerektiren fabrikalar da üretilen metal ve çelik ürünleri dış piyasalara ve USD bağlı olarak değişen fiyatlar ile satılmakta olup günlük fiyat tespitleri ile satın alma yapıp satılmaktadırlar. Fiyat belirlemede birçok değişken mevcuttur o neden ile rahatlıkla maliyetin altından zararına satış yapılabilmektedir. Bu tip kısıtlı kar marjı ile çalışan firmaların maliyetlerini hızlı bir şekilde kontrol edip karlı satış yapabilmeleri oluşturacakları düzgün maliyet hesaplama modüllerine bağlıdır.

Metal firmaları için CRM sadece satış operasyonlarında değil aynı zamanda üretim aşamalarında kullanılabilir yanı XRM olarak kullanılmalıdır. Üretim süreçleri, üretim bantları, üretim noktaları, iş istasyonları, rahatlıkla tanımlanıp işlerin süreleri ve prosesleri XRM üzerinde tanımlanıp bobin numarası, MPC, Manufacturing Lot Number, Çelik kalitesi, Metal sektöründe kullanılan saflık ve yüzdesel birimler ile tanımlama ve üretim yapılabilir. Üretilen ürünlerin hangi lota, hangi vardiyada, hangi sıcaklık ve basınçta üretildiği kayıt altına alınıp kalite kontrol belgeleri ile sisteme kayıt edilip istenildiği zaman geri dönülüp bu kayıtlara sistem üzerinden ulaşılabilir. Özet olarak Metal sektöründe CRM den ziyade XRM kullanılmalıdır. Bu sektörde en büyük firmalar ile çalışan ARGESET bilgi birikimi ile XRM uygulamasını çok kısa sürede geliştirebilirsiniz.

otomotivOtomotiv firmaları için CRM ticari programlardan daha gerekli bir uygulamadır. Büyük çaplı acenteler tedarikçilerinin verdikleri uygulamaları kullanmakta ancak bu uygulamalar dinamik bir yapı oluşturmadığı için yeterli olmamaktadır. Bu uygulamalara ek uygulama olarak SetCRM rahatlıkla kullanılmaktadır. Her acente kendi isteği doğrultusunda kendi ekranlarını oluşturup satış, servis ve sigorta bölümleri ile entegre çalışır hale getirebilmektedir.

Sadece alım ve satım yapan otomobil acenteleri değişik web siteleri üzerinden bu işlemleri yapmak ile beraber kendi portföylerinde olan araçların bilgilerini kendi sistemlerinde saklamaları gerekiyor. Bu bilgiler özellik ile ticari araç alıp satan firmalar için gereklidir. Araç bilgileri olarak ruhsat bilgileri, sigorta bilgileri, bakım bilgileri, değiştirilen parçalar v.s. gibi bilgiler sistem üzerinde tutulur. Ayrıca vekaletler, satış sözleşmeleri, şirket içi evraklar sistem üzerinde tutulur. Satış aşamasında alınan peşinat, diğer ödeme ve tahsilatlar sistemde takip edilir. Araç kısa süreli veya uzun süreli kiralanacak ise buna ait sözleşme ve faturalar yine sistem üzerinden takip edilir.

Sadece alım ve satış yapan otomotiv acenteleri değişik web siteleri üzerinden entegrasyon yaparak kendi sistemlerine çift yönlü bilgi aktarımı yapabilirler. İsterler ise yerel müşterilere yapacakları kampanyaları SMS veya mail ile ulaştırabilirler. Bunun için herhangi bir alt yapıya ihtiyaçları yoktur, SetXRM’in bulut alt yapısını kullanabilirler.

tekstil sektörü Tekstil firmaları için CRM uygulamaları yaygın bir kullanıma sahiptir. Üretilen ürünlerin ulaştığı son kullanıcıları tespit edip ona göre üretim ve model değişikliğine gidebilirler. Tekstil firmaları CRM uygulamaları ağırlıklı olarak son kullanıcılara yöneliktir. Satılan ürünlerin türlerini ve modellerini satışlardan tespit edebilirler ona aksiyon alırlar, ancak kimlerin bu ürünleri aldığını ancak CRM uygulamaları ile tespit edebilirler. Bu tip verilerin analiz edilerek sonuç elde edilmesi ancak analitik CRM ile mümkündür. SetXRM analitik CRM alt yapısına sahiptir, oluşan satışları analiz ederek müşteri segmentasyonu sağlanabilir.

Tekstil firmaları için CRM, çağrı, sipariş, teklif, satın alma, sevkiyat, satış sonrası destek modülerinden oluşur. Ayrıca isteyen firmalar Analitik CRM modülünü satın alarak satılan ürünlerin müşteri segmenti bazında analizi yapılabilir. Tekstil firmaları için CRM uygulamaları aktivite, çağrı, teklif, sipariş, üretim, kalite kontrol, sevkiyat, satın alma, fason üretim kontrol, şirket içi intranet ve doküman yönetimi olarak adlandırılabilir. Burada bahsi geçen modüllerin tümü tekstil firmalarına uyarlanmış hazır halde SetXRM de mevcuttur. En fazla bir hafta içinde tekstil firmaları için devreye alınabilir.

turizim sektörü için crmTurizm Acenteleri için CRM uygulaması yıllardır uygulanmakta olup çok temel CRM kurallarını içermektedir. Bu uygulamalar basit müşteri takibi yapabilmekte müşteri memnuniyetini ölçmeyip geçmişte ilgili acente ile tatil veya seyahat yapmış kişilere ulaşıp memnuniyeti dahi yapamayan bir alt yapıya sahipler. O neden ile birkaç turizm acentesi dışında sürekli büyüyen ve istikralı hizmet veren firma sayısı azdır. SetXRM alt yapısı TURSAB ile doğrudan entegre çalışacak şekilde bir yapıya sahip olup, uygulamayı kullanmak isteyen organizasyon firmaları ve acenteler çok kısa sürede Turizm CRM yapısını kendi şirketlerine uygulayabilirler.

Turizm CRM müşteri yönetimi, otel ve konaklama yönetimi, tur yönetimi, bilet yönetimi, organizasyon yönetimi, kongre ve seminer yönetimi modülleri mevcut olup bu modüller firma bazlı farklılıklar göstermektedirler. Acenteler ve organizasyon firmaları kendi istekleri doğrultusunda bu uygulamaları düzenlemektedirler. Acenteler kendi web siteleri üzerinden yapılan satış ve rezervasyonları entegrasyon ile kendi CRM aktarmakta operasyonları kendi CRM’leri üzerinden yapmaktadırlar. Satış yapılıp gerçekleşen aksiyonlar soncunda müşteriler tek tek aranarak memnuniyet anketi yapılır, şikayetler var ise bunların çözülmesi ve sonuçlarının müşterilere bildirimi mutlaka yapılır. Ayni işlem Organizasyon firmaları içinde yapılır, ayrıca organizasyon firmaları için geliştirilen XRM için de tüm planlamalar, maliyetler, tedarikçiler, operasyonu yürüten kişi veya kuruluşlar sistem içinde olur. Her iş bir proje olarak alınır tüm adımları ve alt adımları, süreleri, kullanılan malzemeler, malzeme teminleri, iadeleri, ilgili proje için kullanılacak seviş araçları gibi tüm detaylar sistem üzerinden takip edilir. Bu işler SetXRM uygulamasında hazırdır istendiği taktirde bir haftada devreye alınabilir.

TurkeyEnglish