fbpx

Yetkilendirme sistem kullanıcılarının kısıtlanmış sayfalar görmelerini, oluşturulan süreçlerin firma hiyerarşisine uygun olarak tanımlanabilmesini sağlar.

SetXRM İş Süreçleri Uygulaması her sektöre ayrı ayrı uygulanabildiği gibi her firma için özelleştirilebilir yapıdadır. Bir firmada birçok yetkinlikte kullanıcı bulunur. Bu kullanıcılardan kimisi aynı işi yapar kimisi farklı departmanlarda çalışır. Sistemde her kullanıcı kendine izin verilen sayfaları görebilir.  

Yetkilendirme yapılırken 5 ana başlık altında ayrı işlemler için yetki verilir.
1. Nesne: Sistemdeki her bir modülün görüne bilirliğini belirlediğimiz kısımdır. Buradan he modül için Oluşturma, Okuma, Güncelleme, Silme ve Geçmiş yetkileri ayrı ayrı verilir.

Oluşturma: Nesneye yeni kayıt ekleyebilmemizi sağlar.
Okuma: Eklenen kayıtların görüntülenebilmesini sağlar.
Güncelleme: Kayıtlarda güncelleme yapılabilmesini sağlar.
Silme: Kayıtların silinebilmesini sağlar.
Geçmiş: Tutulan geçmiş kayıtlarının görüntülenmesini sağlar.

Bir kullanıcıya bir nesne için istenirse yukarıdaki seçeneklerden tümünün yetkisi verilebilir. İstenirse kullanıcının sadece o kaydı görüntülemesini sağlayacak şekilde yetkilendirme yapılabilir.

Eylemler: Bu kısımda kullanıcıların sistem hareketleri kısıtlanır. Örneğin bir kullanıcıya doküman indirme yetkisi verilirken diğer kullanıcıya bu yetki tanımlanmaz.

2. Görüntüleme Filtresi: Görüntüleme Filtreleri sistemde kolonlarını belirlediğimiz listelerdir. Bu listelere farklı kriterler verilebilir. Kullanıcıların sadece kendine ait kayıtları görmesi sağlanabilir veya bugün yapılması gereken işler listesi gibi listeler oluşturulur.
Görüntüleme filtreleri yetkilendirme ile kullanıcılara istediğimiz sayıda yetkinliğine uygun filtre yetkileri verilebilir.

3.  Sayfa Tasarımı: Sistem üzerinde farklı tipteki kullanıcıların kullanımına uygun sayfalar oluşturulur. Örneğin bir ürün modülünde her kullanıcıya ürün fiyatlarının gösterilmesi gerekmez. Bu durumda ayrı tasarımlar oluşturularak birinde fiyat alanına yer verilirken diğerinde fiyatın bulunmaması sağlanır. Sayfa tasarımı kısmından kullanıcılara uygun sayfa görünümü yetkilendirme işlemleri yapılması sağlanır.

4. Panel: Yetkinliklerine göre her kullanıcının sık kullandığı sayfalar farklılık gösterir. Bu sebepten farklı panel tasarımları hazırlanır. Panel kısmı ile hazırlanan tasarımların yetkilendirme yapılması ve panellere eklenen raporların erişim izinlerinin verilmesi sağlanır.

Yetki Grupları Sistemde her kullanıcıya ayrı yetki verebileceğimiz gibi aynı görevlere sahip ve aynı sayfaları görmesinde bir sakınca bulunmaya kullanıcılar için Yetki Grupları oluşturulabilir. Örneğin: Satış Temsilcileri, Cihaz Kabul Kullanıcılar, Yöneticiler gibi sabit gruplar oluşturulup bu gruplar yetkilendirilir.

Facebook Twitter Linked-In