fbpx

Dashboard Raporlama Nedir?

Dashboard Raporlama, çok karışık hesaplamaların olduğu veri tablolarının veya gruplanmak istenen veri topluluklarının kısaca özetlenerek görsel unsurlara çevrilerek gösterimidir. Düz raporlara göre grafik ve pivot desteği barındıran çok yönlü bir raporlama türüdür. Kullanıcıların birçok kritik sonucu aynı anda ya da özetlenmiş haliyle görmesine olanak sağlar. Dashboard Raporlama pek çok görselleştirme tekniği kullandığı için verilerin algılanabilmesini kolaylaştırır.

İş süreçleri sürekli değişebilen firmalarda, bu süreçleri kapsayan yazılımların da içerikleri değişir. Yeni alanlar, yeni özellikler eklenebilir. Dolayısıyla firmaların iş süreçlerini kapsayan veri seti de sürekli değişime uğramış olur. Bu gibi süreçlerin dinamik olduğu ortamlarda raporlamanın da dinamik olması gerekir. Böylelikle dinamik raporlamayla hem değişen veri setlerine göre hem de yeni eklenen alanlardan elde edilen verilere göre yeni raporlar kolayca oluşturulabilir. Aynı zamanda Dashboard Raporlama ile mevcutta bulunan raporlarda istenildiği gibi değişiklikler yapılabilir. Görselleri, kriterleri ve tipleri değiştirilebilir.

Dashboard Raporlama

SetXRM’de Dashboard Raporlama

SetXRM esnek ve dinamik raporlar oluşturmanızı sağlar. Dinamik raporlama ile sistem üzerinde yeni oluşturulan modüller ve alanlar için fazladan herhangi bir efora gerek kalmadan yeni raporlar oluşturulabilir. Aynı zamanda mevcut raporlar dinamik bir şekilde tekrar ve tekrar revize edilebilir. Veri setleri istenildiği gibi kriterlenerek rapora yansıtılabilir, çeşitli şekillerde görselleştirilebilir. Oluşturulan bu raporların PDF, Image veya Excel formatında çıktısı alınabilir. Ayrıca SetXRM, oluşturulan raporların belirlenen kullanıcılara, belirlenen zaman aralıklarında otomatik olarak e-mail ile gönderilmesine de olanak sağlar.

SetXRM üzerindeki veriler anlık olarak rapor veri tabanına aktarılır. Böylelikle performanslı bir şekilde veriler raporlanabilir. Böylelikle karmaşık raporlar sistemden sorgulanırken rapor veri tabanından raporlanır ve kullanıcılar bu durumdan etkilenmez. SetXRM Dashboard Raporlama, DevExpress Web Dashboard Designer ile embedded olarak entegredir.

Dahboard Raporlama Veri Görselleştirme Teknikleri ve Özellikleri

 • Grid: Verileri tablo şeklinde görüntülemeyi sağlar.
 • Pivot: Tablolar arası raporları görüntüler ve çok boyutlu verileri analiz etmenizi sağlar.
 • Chart: Çubukları, çizgileri, noktaları vb. kullanarak verileri grafiksel olarak görüntüler.
 • Pies: Her bir değerin toplam değere katkısını temsil eden pasta görüntüsü oluşturur.
 • Treemap: İç içe dikdörtgenler içindeki verileri görselleştirmenizi sağlar.
 • Scatter Chart: Sayısal değişkenler arasındaki ilişkileri Dashboard Raporlama üzerinde görselleştirmeyi sağlar.
 • Cards: Her biri iki değer arasındaki farkı gösteren bir dizi KPI öğesi (kart) görüntüsü oluşturur.
 • Gauges: KPI öğeleriyle (göstergeler) verileri görselleştirir. Her gösterge bir hedefe / KPI’ya doğru ilerlemeyi ölçer.
 • Text Box: Panodaki zengin metni görüntüler.
 • Image: Statik görüntüler eklemenizi veya bir veri deposunda bulunan görüntüleri kullanmanızı sağlar.
 • Geo Point Map: Coğrafi koordinatları kullanarak harita üzerinde belirtme çizgileri yerleştirmenizi sağlar. Örnek verecek olursak, Harita üzerinden lokasyon bazlı toplam satış tutarlarının Dashboard raporlama üzerinde gösterilmesidir.
 • Choropleth Map: Alanları verilen değerlerle orantılı olarak renklendirmenizi sağlar.
 • Bubble Map: Coğrafi koordinatları kullanarak haritada baloncukları görüntüler.
 • Pie Map: Coğrafi koordinatları kullanarak haritaya turta yerleştirmenizi sağlar.
 • Range Filter: Son kullanıcıların seçim başparmaklarını argüman ekseni boyunca sürükleyerek filtre uygulamalarına izin verir.
 • Combo Box: Son kullanıcıların açılan listeden bir değer seçmesine izin verir.
 • List Box: Son kullanıcıların listeden bir değer seçmesine izin verir. Örnek verecek olursak, satış temsilcisi performans raporunda satış temsilcisi listesinin Dashboard Raporlama üzerinde gözükmesi ve anlık olarak listelenmesi.
 • Tree View: Değerleri hiyerarşik olarak görüntüler ve üst kullanıcıların alt / üst değerleri seçerek diğer pano öğelerini filtrelemelerine olanak tanır.
 • Date Filter: Son kullanıcıların diğer pano öğelerini tarih-saat değerlerine göre filtrelemelerini sağlar.
Facebook Twitter Google Plus Pinterest

Similar Blog Posts

QR Kod ile İş Süreçlerinizi Dijitalleştirme Rehberi

QR kod modern işletmeler için çok kullanışlı bir araç. Gelin iş süreçlerinizi Q kod teknolojisi…

CRM Nedir, Neden Önemlidir, Nasıl Kullanılır? | Kapsamlı CRM Kılavuzu

CRM çözümleri, müşteri ilişkilerini yöneterek satışları artırır, müşteri memnuniyetini sağlar ve iş verimliliğini yükseltir. Neden…