fbpx

Depo Takip Sistemi Nedir? Neden Kullanılmalıdır?

Depo Takip Sistemi, bir firmanın değer zincirindeki en önemli ögelerden biridir. Depolamanın etkin yönetilmesi durumunda firma büyük fayda ve kâr elde eder. Depo yönetimi sırasında yaşanabilecek her türlü zorluğun üstesinden gelebilmek için Depo Takip Sistemini kullanmak en doğru çözüm olacaktır.

Depo Takip Sistemi kullanımıyla üretim, satış, sipariş durumları ve depo arasındaki süreçlerin bütünleşik yönetimi sayesinde hizmet kalitesi ve dolayısıyla müşteri memnuniyeti artar. Aynı zamanda tüm depo süreçleri tek noktadan yönetilip takip edilebildiği için ve otomasyon sayesinde insan kaynaklı hatalar en aza indirildiği için maliyetler düşer, verimlilik artar. Depo süreçleri bulunan büyük, küçük fark etmeksizin tüm işletmeler bu sistemden yararlanabilir.

Özetleyecek olursak SetXRM’de oluşturulan Depo Takip Sistemi, depoda gerçekleşen her türlü sürecin etkin ve verimli bir şekilde yönetildiği, bu süreçlerin kâğıtsız, en kısa sürede, insan hatasını en aza indirerek, hatasız tamamlanmasını sağlamak üzere tasarlanmış dinamik sistemlerdir diyebiliriz. SetXRM’de ihtiyaçlarınıza özel olarak oluşturulan Depo Takip Sistemi, sadece deponuzdaki ürün adetlerini değil bunlar hakkında daha kapsamlı bilgileri de sistemde kolayca tutmanızı ve takibini yapmanızı sağlar. Ayrıca SetXRM ürünü DevExpress Web Dashboard Designer ile embedded olarak entegredir. Yani istediğiniz her türlü raporu sistemdeki veriler doğrultusunda oluşturmanıza da olanak sağlar. Aynı zamanda size özel oluşturulan bu sistemi bilgisayarlarda olduğu gibi akıllı telefonlarda ve tabletlerde de kolayca kullanabilirsiniz.

Depo Takip Sisteminin Avantajları

 • Kâğıtsız, on-line operasyon yönetimi sağlar.
 • Depoya ait tüm bilgileri tek bir merkezde toplama imkânı sağlar.
 • Mevcut stok kapasitesini etkin kullanabilme özelliği sağlar.
 • Sevkiyat doğruluğunda ciddi iyileşme sağlar (RFID ve Barkodlama Sistemleri).
 • Müşteri siparişlerinin büyük ölçüde sağlıklı karşılanmasını sağlar.
 • Özel koşullara sahip stokların izlenmesi imkânını sağlar.
 • Birimler arası entegrasyonu sağlar.
 • İşletme maliyetlerini azaltarak gelir artışı sağlar.
 • Geriye yönelik takip edilebilirlik uygulamasını sağlar.
 • Hızlı ve doğru envanter sayımının yapılmasını sağlar.
 • Çalışanların ve yapılan işlerin istenen zaman aralığındaki performanslarının raporlanmasını sağlar.
 • Hesap dökümü alabilmeyi ve gerektiğinde hesap verebilmeyi sağlar.
 • Denetimler sırasında sunmanız gereken belgeleri sistem üzerinde detaylı ve doğru bir şekilde barındırmanızı sağlar.
 • Şeffaflık sayesinde izlenebilirlik ve incelene bilirlik şansı sunar.
 • Dönemsel raporlar oluşturma ve ve işlemlerin takibini sağlama imkânı sunar.
 • Gerek görüldüğü zaman uyarı ve alarm sistemleri oluşturabilme. Örneğin bir ürün belirli bir limitin altına düştüğü zaman uyarı sistemlerini devreye sokabilme olanağı sağlar.
 • Satılan ürünleri otomatik olarak stoktan düşme, tek tek sayım derdinden kurtarır.
 • Girdi – çıktı geçmişlerine ulaşarak tüm dönemleri izleyebilme, tek bir merkezden veri kontrolünü sağlar.
 • Stratejik kararlar alım noktasında çok fonksiyonlu grafikler oluşturabilmeyi sağlar.
 • Ürünlere göre detaylı bilgiyi sistem üzerinde tutabilmeyi sağlar.
Facebook Twitter Linked-In