fbpx

Gantt Şeması Nedir?

Gantt Şeması kullanmak, projedeki her aşamanın detaylı bir şekilde planlanmasını ve takip edilmesini sağlar. Proje boyunca yapılacak işlerin listesi ve bunların hangi aşamada yapılacağı, bu işlerin kim tarafından yapılacağı, planlanan zaman ve geçen fiili zamanın karşılaştırılması ve buna göre aksiyon alınması gibi durumların planlanması için geliştirilmiş bir proje yönetim modülüdür.

Neden Gantt Şeması Kullanırız?

Projeleri planlamak, projenin zamanlamasını ayarlamak, kaynakları belirlemek ve projenin yönetimini sağlamak amacıyla tasarlanan Gantt Şeması proje yöneticileri için kurtarıcı bir diyagramdır. Yapılacak işlerin geniş bir perspektiften görülebilmesiyle birlikte, kaynak olarak belirttiğimiz çalışanların veya elimizdeki malzemelerin ne kadar kapasiteyle çalıştığını, hangisinin kapasitesinden az/fazla çalışıyor olduğunu görebilmek Gantt Şeması’nda mümkün.

Gantt Şeması’nın Özellikleri

Gantt Şeması bir projede ihtiyaç duyulan bütün özellikleri tek bir çizelge üzerinde göstermeyi hedefler.

 • Kilometre Taşları (Milestones): Projeyi bir aşamadan başka bir aşamaya taşıyan olay, tarih, karar veya teslimlerdir.
 • İş paketleri (Work Package):  Birbiriyle alakalı yapılacak işler bütünüdür. Herhangi bir eylem barındırmaz.
 • Görev Listesi (Task List): Yapılacak işlerin listesini gösteren grafiğin sol tarafında bulunan ve yatay bir bar olarak uzanan görevlerin listesidir. İş paketlerinin altında yer alan eylem gerektiren listedir.
 • Zaman Çizelgesi (Timeline): Çizelgenin üstünde bulunan projenin zamanlarını gün, hafta, ay ve yıllık bazda gösteren bir özelliktir.
 • Şimdi Çizgisi (Dateline): Kırmızı renkli dik çizgidir. Bu çizginin solunda kalan işler tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Bağlantılar (Dependencies): Bir işe başlamadan önce bir başka işin bitirilmesi gerektiği durumlarda kullanılan terimdir. Gantt Şeması’nda bu ilişkileri gösterebilmek için bağlantıları kullanmak mümkün. Bağlantılar ile görevler arasındaki ilişkiyi görebilir, bu görevlerin erken bitmesi/gecikmesi durumunda bir sonraki görevlerin nasıl etkilenebileceğine dair tarih hesaplaması otomatik olarak yapılabilir.
SetXRM’de Gantt Şeması

SetXRM’de Gantt Şeması

Özellikle firmaların detaylı ve karmaşık proje süreçlerini tek bir bakışta özet olarak görmesi açısından Gantt Şeması çok önemlidir. Low Code Development ortamı olan SetXRM’de size özel yaratılan proje modülünde;

 • İstediğiniz projeye ait alt adımları tanımlayabilir,
 • Yapılacak işlerin birbiriyle olan bağlantılarını ilişkilendirebilir,
 • Planlanan ve fiili zaman arasındaki farkı görebilir,
 • Kullanılan kaynakların verimliliğini ölçebilir,
 • Projelerin bitiş oranları gibi detaylı bilgilere ulaşabilir,
 • Gün, hafta, ay ve yıllık bazda işlerinizi takip edebilir,
 • Tüm projelerinizi aynı çizelge üzerinde görebildiğiniz gibi, projenin üstüne tıkladığınızda projeye özel şemanın detaylarına erişim sağlayabilir,
 • Renklendirme özelliği ile projenize özel alanları renklendirebilir, iconlar ekleyebilir,
 • Gantt Şeması üzerinden gelişmiş filtreleme yapabilir,
 • Excel’e çıkartabilir,
 • Yeni proje adımı ekleyebilir/silebilir,
 • Tüm proje adımları güncelleme yapabilirsiniz.

Facebook Twitter Linked-In