fbpx

Veritabanı nedir?

Web tabanlı dinamik yazılımların birçoğu bir veritabanına ihtiyaç duyar. Veritabanı, verilerin belirli bir alanda depolanmasını sağlar. Eşzamanlı olarak veri oluşturma, oluşturulan verileri listeleme, kriterlere bağlı görüntüleme ve veri güncelleme işlemlerinin yapılmasına olanak sağlar.


Veri Güncelleme


Güncelleme ne demektir?

Var olan verinin kendisini veya belirli alanlarını yeni değerle değiştirmek veya alanlarına ekleme yapmak güncellemek anlamına gelir. SQL Server güncelleme komutu UPDATE metodudur. Sorgu içerisinde hangi tablo üzerinde işlem yapılacağı belirtilir, hangi alanın düzenlenmesinin istediği ve ne olarak düzenlenmek istenildiği belirtilir. Şart belirlenir ve sorgu çalıştırılarak güncelleme işlemi gerçekleştirilir.

UPDATE Stok
SET
Stok_Adi=’Test’
WHERE
Stok_Kodu=’2’

Örnek Sorgu: “Stok” tablosunda bulunan ve stok kodu “2” olan ürünün adını “Test” olarak güncelle.

Veriler tekli veya çoklu olarak güncellenebilir.

Toplu Veri Güncelleme

Web tabanlı dinamik yazılımların birçoğu kullanıcısı olan firmanın bilgilerini toplu olarak içeriye aktararak kullanıcıların sistemde kendi verileri ile çalışmasını kolaylaştırır.

Bir kullanıcı, her veri yüklemek veya yüklediği veriyi güncellemek istediğinde sistem yöneticisine ulaşmak veya SQL sorgusu çalıştırmak istemez. Bunun için sistem içerisinde veya sisteme entegre edilerek sunulan eklenti olarak çeşitli toplu veri güncelleme seçenekleri mevcuttur.

Excel İle Toplu Veri Güncelleme

Excel Add-in Nedir?

Excel Add-in bir Excel eklentisidir. Bir excel tablosuna API aracılığıyla dinamik sistem içerisindeki verilerin çekilmesini veya sisteme veri aktarılmasını sağlar. SetXRM Maya kendi içerisinde geliştirdiği Excel eklentisi ile, kullanıcılarına benzersiz API anahtarları tanımlayarak, kullanıcılarının sistem içerisindeki verilerine ulaşmasını sağlar.
Excel ile sisteme veri aktarımı mümkündür, sistem altyapısına uygun olarak hazırlanan sütunlar sisteme aktarılarak yeni kayıtların açılması sağlanır.
Excel ile sistemde var olan verileri çekmek mümkündür. Listelenecek kayıtlar belirli kriterlere göre filtrelenebilir. Toplu veri güncelleme için bir Excel listesini düzenlemek yeterlidir. Değiştirilmek istenen alanlar için Excel’de güncelleme yapılabilir veya sisteme eşzamanlı eklenmiş yeni alan için yeni değer gönderimi sağlanabilir.
Toplu veri güncelleme işlemlerinin bir yararı daha, sistem içerisine yeni eklenen geliştirmeler veya formülize edilmiş, hesaplanması otomatik olarak yapılacak yeni alan eklemelerinden sonra sistemdeki kayıtlar toplu şekilde güncellemeye gönderildiğinde, tüm kayıtlar için bu geliştirme uygulanmış olur ve içerisindeki alan hesaplamalarını tetiklemiş olur.

İlişkili Verileri Toplu Güncelleme

Sistem içerisinde ilişkisi bulunan kayıtların aktarımı için Excel tablosunda sistemde bulunan ham verilerin benzersiz kimlik numaraları eşleştirmesi yapılır ve kayıtlar birbiri ile ilişkili şekilde aktarılmış olur.

Örnek olarak, firma listesinde bulunan kayıtlar için firma ilgili kişi tanımlamaları yapıldığında, sistem içerisinde firma ve ilgili kişi kayıtları ilişkili şekilde görüntülenir.

Excel Add-in kendi içerisinde kontrollere sahiptir ve kullanıcıya doğru kullanımı için işlem adımları önerilerinde bulunur. Satır kayıtları doğru koşulları sağladığında aktarım başarılı bir şekilde gerçekleşir.
Başarısız aktarımların hata kodu içeriğini satıra yazdırır ve kontrolünü sağlatır, kullanıcı başarılı ve başarısız aktarımların sonuçlarına aynı tablo üzerinde açılan yeni bir sonuç sütunu ile kolayca ulaşır.

Excel Add-in yetki bazlıdır. Firma yönetimi tarafından belirlenen kullanıcılara tanımlanır, API anahtarları benzersizdir. SetXRM Maya’nın dinamik yapısı gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak, kullanıcıya kendi verilerini toplu olarak güncelleme imkanı sunar.

Facebook Twitter Linked-In