fbpx

SetXRM Kalibrasyon Laboratuvarlarında Sertifika oluşturulması sürecinde ilk işlem Satış Temsilcisinin müşterilere teklif iletmesidir. Daha sonra cihaz kabul ve iş ataması işlemleri tamamlandıktan sonra sistemde bir sertifika kaydı oluşmuş olur.

Kalibrasyon Laboratuvarlarında Sertifika Nasıl Oluşturulur?
Kalibrasyon Laboratuvarlarında Sertifika Nasıl Oluşturulur?

Bu sertifika kaydı için süreçler adım adım aşağıdaki gibi ilerleyecektir.

Tekniker sertifikaya ait detay bilgileri kontrol eder. Bu bilgiler ile ilgili gerekli düzeltme varsa tamamlar.
Cihazın içinde bulunan Veri kayıt Excel dosyası sertifika sayfasına otomatik olarak gelecektir. Bu Excel o cihaza ait ölçümlerin bulunduğu boş bir excel sayfasıdır. Ölçümler yapıldıkça bu boş excel cihaza ait ölçüm verileri ile doldurulur.

Ölçümler tamamen tamamlandıktan sonra tekniker bu yeni değerlerin girişlerinin yapıldığı exceli Son veri Kayıt isimli yeni doküman alanına yükler.

Müşteri teklifi sırasında müşteriye uygunluk beyanları ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Bu dönüşler sertifika sayfasında da görünür durumdadır. Teknikerler bu dönüşlere göre gerekli uygunluk beyanı alanlarını doldururlar.

Referans Kalibratörler listesi kısmında ölçümlerin yapılırken kullanıldığı cihazların seçimleri yapılır. Bu kısımda Gelecek kalibrasyon tarihleri geçmiş kayıtlar kullanılamayacak ve seçimleri yapılamayacaktır. Bu durum büyük bir uygunsuzluğun engellenmesini sağlar.

Talimat listesi kısmına seritikanın talimatlarının girişleri yapılır. “Talimat Ekle” butonu ile o cihaza ait daha önce seçilen talimatların listelenmesi sağlanır.

Arıza ve iade durumları mevcut ise uygun alanlar doldurulur.

Kalibrasyon Laboratuvarlarında Sertifika oluşumunda Tekniker kullanıcısının Sertifika sayfasında yapacağı işlemler tamamlanmış olacaktır. Sürecin bu noktasında “Sertifika Numarası Al” butonuna tıklayarak sağlıklı bir sayaç yapısının korunması sağlanmış olur.

Kayıt ile ilgili son kontrollerini yapan tekniker kullanıcı E – İmza butonuna tıklayarak imzalama işlemlerini tamamlar ve kaydı Uzman kullanıcının onayına gönderir.

Kalibrasyon Laboratuvarlarında Sertifika Onayları

Uzman kullanıcına onaya gelen kayıtlar ile ilgili gerekli kontrolleri sağlar. Uzman kullanıcının kaydı onaylayabilmesi için ilk olarak Sertifika dokümanını indirmiş olması gerekir. Sistem bu koşulu kontrol ederek sağlanmadığı durumda sayfada bir uyarı verir.

Uzman kullanıcı sertifikayla ilgili gördüğü bir hatada “Teknikere Geri Gönder” butonuna tıklar ve açıklamasıyla birlikte kaydın tekniker listesine düşmesini sağlar. Teknikere geri gönderdiğimiz kayıtlar için tekniker kullanıcı bir mail ile bilgilendirilir.

Bir sorun bulunmaz ise Uzman kullanıcı kaydı onaylayarak Laboratuvar Müdürüne gönderir. Laboratuvar Müdürü onayına gönderilen bu işi “Onayımı bekleyen kayıtlar” listesinde görüntüleyebilir. Kayıtların kontrollerinin ardından Laboratuvar Müdürü ilgili kaydı sayfadaki butonlar ile ister Teknikere ister uzman kullanıcıya geri gönderir.

Düzeltilme gerekmez ise Onayla butonuna tıklar. E-imzalama işlemlerini ister çoklu ister tekli olarak tamamlar. Sertifika oluşur ve müşteriye sertifika indirme linki iletilir.

Sertifika görünümleri tabi olunan kuruluşların kurallarına göre istenilen formatta hazırlanabilir. SetXRM iş süreçleri uygulamaları Kalibrasyon Laboratuvarlarında Sertifika oluşumundaki tüm süreçleri hızlandırıp dijital ortamda yürütmenizi sağlayacaktır

Facebook Twitter Linked-In