Laboratuvar Stok Takibi

Normal stok programlarında ürünlerin/malzemelerin girişleri çıkışları, transferleri, sipariş ya da kullanım üzerinden miktarının düşmesi gibi işlemler takip edilirken SetXRM’de laboratuvar yazılımı üzerinden stok takibi, laboratuvarın genelinin ve kendi içerisindeki farklı bölümlerinin stokları tek tek takip edilerek yapılır. Bunların yanı sıra laboratuvarda kullanılan sisteme tanımlanmış analizlerin reçeteleri üzerinden malzeme miktarının stok düşümleri otomatik yapılabilmektedir. Stokla ilgili merak ettiklerinize linkten ulaşabilirsiniz.

Laboratuvar yazılımında stok takip programının normal stok takip programlarından en önemli farklarını ele alacak olursak;
-Son kullanma tarihi kontrolünün olması
-Stok girişleri normal satın alma ile ilerlerken stok çıkışlarının teklifte hangi testlerin yapılacağı ile ilgili olması diyebiliriz.

SetXRM’de Laboratuvar Yazılımı Üzerinden Stok Takibi

SetXRM’de Laboratuvar yazılımı üzerinden stok takibinde öncelikli olarak her malzemenin stok kaydı tutulur. Ve bu kaydı tutulan her malzemenin son kullanma tarihi sistem üzerine kaydedilir. Ayrıca sistem üzerinde son kullanma tarihine göre stoka giren önce çıkmalı şeklinde kontroller bulunmaktadır.

Laboratuvarda test yani analiz bazında reçeteler belirlenir. Hangi analizde hangi malzeme kullanılır sistemde bununla ilgili tanımlamalar yapılır. Stoktan malzeme düşümleri laboratuvarda yapılan bu analizlerde kullanılan malzemelerle beraber gerçekleşir. Sistemde hangi analizde hangi malzemeden ne miktarda kullanılacağı zaten bellidir.

Tekliflerde analiz satışı (yani test satışı) yapıldığı için sistemden aslında o işlem tamamlandığında hangi miktarda stok düşümü yapılacağı belirlenmiş olur. Teklif tarafının işlemi tamamlanıp kapatıldığı anda sistem üzerinden stok düşümü gerçekleşir. Yani stok düşümleri teklifteki satış itibariyle gerçekleşmektedir.

Sistem üzerinde stok girişleri ise normal standartta takip edilmektedir. Satın alma işlemleriyle stok girişleri yapılır. Stok girişlerinde laboratuvar tarafında girdi kontrolü dediğimiz bir kontrol uygulanır. Bu kontrolde ürününün gelip gelmediği, geldiyse doğru ürün olup olmadığı , gelen ürünlerin hasar durumlarının kontrolü gibi durumlara bakılır. Analizin satışı yapıldığında stokta o analizin içerisinde kullanılan malzemeler var mı yok mu onların kontrolleri yapılır. Ürün bazlı belirlenen kriterlerce bu kontroller uygulanır.

Stok girişleri tamamlandıktan sonra yapılan analizlerle birlikte mevcut stok düşerken sistem üzerinde kritik stok seviyesiyle ilgili bir kontrol yapılır. Kritik stok seviyesi kontrolünde de kritik stok seviyesine düşen ürünler için mail gönderme gibi sistemsel uyarılar oluşturulur. Bu duruma bağlı olarak sistem üzerinde otomatik satın alma talepleri oluşur. Stok çıkışları da personeller teklifi tamamladıklarında ürünlerin son kullanma tarihleri baz alınarak gerçekleştirilir. Yani son kullanma tarihi en yakın olan ürünler stoktan öncelikli olarak otomatik düşer. Böylece kullanıcının sistemde kullandığı ürünü seçmesine gerek kalmaz. Otomatik bir şekilde belirtilen reçetede belirtilen miktarlarda düşümler yapılarak stok düşüşü tamamlanmış olur.

Facebook Twitter Linked-In